Afholdte workshops

Onsdag den 19. februar 2014 havde kommunen inviteret alle deltagere og pressen fra de afholdte workshop i starten af 2013 vedrørende Hal-3 projektet, som dengang var arbejdstitlen for Multiarena Aabenraa . Formålet med orienteringsmødet var at give alle disse bidragsyder en status på, hvor langt projektet er, hvad der kom ud af de mange input fra de 3 workshop samt hvordan brugerne, naboer, interessenter, m.fl. bliver inddraget fremadrettet.

Over 30 deltagere havde taget imod tilbuddet og de fik en orientering om resultatet af procesforløbet frem til nu. Hovedkonklusionen fra de 3 workshop er, at brugerne ønsker en fleksibel indrettet multiarena, der indeholder et fremtidens idræts- og kulturcenter. For at opfylde denne vision, er det besluttet, at der skal udarbejdes en projektkonkurrence. Konkurrencen er opdelt i 4 elementer, hvor etape 1 er en ny fleksibel opvisningshal, etape 2 er supplerende faciliteter inklusiv en masterplan eller landskabsplan for hele idrætsområdet. Endelig handler etape 3 om eventuel fremtidig renovering af eksisterende bygninger.

Projektkonkurrencen afgøres af en dommerkomite og forventes afgjort efter sommerferien i år. Herefter kan projektet med opførelsen af multiarenaen igangsættes og brugerne kan forvente at ibrugtage den nye dobbelthal i foråret 2016. Gennemførelsen af alle faserne vil afhænge af den økonomi, som det bliver muligt at tilvejebringe via kommunale midler, fondsmidler samt ekstern finansiering.

For at give de bedste input til projektkonkurrencen vil de forskellige brugere modtage forslag til konkurrenceprogrammet, som man har mulighed for at kommentere. En række aktører vil blive indbudt til en dialog på grund af specielle forhold, eksempelvis Kongehøjskolen. Ligeledes vil naboerne til den kommende multiarena blive indbudt til et dialogmøde i forhold til udarbejdelsen af en ny lokalplan.

Workshop 3

På den tredje og sidste workshop i forbindelse med projektet omkring hal 3, skulle de temavisioner, der blev udarbejdet på workshop 2 kvalificeres.

De cirka 50 deltagere blev inddelt i grupper. Hver gruppe fik en temavision, som der skulle laves en overordnet vision for og dernæst præsentere i plenum. De 6 overordnede visioner blev følgende:

- Et rummeligt og fleksibelt mødested for mennesker der lever

- Vi skaber sport og fællesskab i forening

- Glød, glæde og gulv

- Aabenraa Adventurecenter
- livsglæde og sundhed for generationer

- Aabenraa Idrætscenter – Byens puls
- Centrum for krop og sjæl
- Samlingssted for begejstring og oplevelse

- Summende samlingssted
- Vi begejstrer, udfordrer, overrasker

Programmet for workshoppen var følgende:

18.30: Velkomst og sandwich
18.30: Præsentation af temavisioner
18.50: Gruppearbejde 1. runde: Kvalificering af temavisioner
19.50: Kaffepause
20.00: Gruppearbejde 2. runde: Overordnet vision
20.30: Præsentation af visioner
20.50: Hvad sker der herfra? v/Lars Rahbek, Kuben Management
21.00: Tak for i dag

Til højre finder du link til præsentationen og de 6 temavisioner.

Workshop 2

I samarbejde med bygherrerådgiver, Kuben Management, var Aabenraa Kommune vært for den anden ud af tre workshops tirsdag den 5. februar 2013.

Workshoppen fandt sted i Aabenraa Svømme- og Idrætscenter og temaet for workshoppen var tematisering, udvikling og koncept..

50 inviterede interessenter mødte op. Deltagerne fik blandt andet til opgave at lave en avisforside ud fra forskellige temaer, hvorefter de skulle præsentere det færdige produkt for de andre grupper samt udpege hvilke artikler de mente var fokusområder i det nye idrætscenter i 2020.

Programmet for workshoppen var følgende:

17.30: Registrering og sandwich
18.00: Velkomst ved næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget, Tim Wulff
18.05: Gennemgang af programmet ved Kuben Management/DGI huse og haller
18.10: Opfølgning på workshop 1 ved Kuben Management/DGI huse og haller
18.30: Gruppeopgave
19.30: Pause
19.45: Præsentation af opgaveløsningen
20.45: Evaluering af opgaveløsningen
20.55: Opsamling og tak for i dag

Til højre finder du link til oplægget samt billeder af ”avisforsiderne” udarbejdet af grupperne.

Workshop 1

Tirsdag den 22. januar 2013 var Aabenraa Kommune, i samarbejde med Bygherrerådgiver Kuben Management, vært for den første af tre workshops i forbindelse med hal 3-projektet i Aabenraa. Workshoppen fandt sted i Aabenraa Svømme- og Idrætscenteret og temaet for workshoppen var vision og idegrundlag for den nye hal.

Der deltog omkring 80 inviterede interessenter, blandt andet brugere af det nuværende idrætscenter, naboer samt repræsentanter fra omkringliggende skoler og uddannelsesinstitutioner.

Programmet for workshoppen var følgende:

18.00: Velkomst ved formand for Kultur og Fritidsudvalget, Povl Kylling Petersen
18.10: Idrættens tendenser of udfordringer v. Direktør Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut
18.50: Innovation i danske idrætsfaciliteter v. Planchef i Lokale- og Anlægsfonden, Per Schulze
19.20: Pause
19.30: Fremtidens Købstad v. Plan- og Udviklingschef, Aabenraa Kommune, Bo Riis Duun
19.40: Ledelse og drift af kultur- og idrætsfaciliteter v. Centerleder Jakob Sander, Vejen Idrætscenter
20.00: Visionsworkshop
21.00: Tak for i dag

Herunder finder du link til oplæggende fra de forskellige foredragsholdere

Orienteringsmøde

Program for mødet 
Præsentation fra Kuben Management 
Konkurrenceområde

Workshop 3

Præsentation Kuben Management 
Temavision 1 Begejstring 
Temavision 2 Fleksibilitet 
Temavision 3 Fællesskab 
Temavision 4 Idrætsmiljø for alle 
Temavision 5 Oplevelser 
Temavision 6 Sundhed & velvære

Workshop 2

Præsentation Kuben Management 
Bro mellem ude og inde 
Byens samlingspunkt 
Oplevelser, liv og atmosfære 
Idræt og læring 
Stærkt idrætsfagligt miljø 
Udvikling af aktiviteter 
Aabenraa på landkortet

Workshop 1

Præsentation Idrættens analyseinstitut 
Præsentation Kuben Management 
Præsentation Vejen Idrætscenter 
Præsentation Aabenraa Kommune

 

 

 

 

Sidst opdateret 18.10.2017

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa