Byggeriet af Arena Aabenraa

Meget er sket siden den 10. december 2015, hvor første spadestik til Arena Aabenraa blev taget. Her kan du billeder og læse om de faser byggeriet har været igennem.

  maj og juni 2016:

  Montering af de bærende stålkonstruktioner og betonelementer.

  Opbygning af lette ydervægge og montering af aluminiumsfacadepartier.


  april 2016:

  I april måned er der udført ledningsarbejde i terræn. Der er blandt andet udført forsyningsinstallationer af el- og vvsentreprenører og regn-/spillevandsledninger er lagt af kloakentreprenøren. 

  marts 2016:

  85 pæle på mellem 8 og 16 meters længde er blevet sat i jorden og støbningen af fundamentet er også i fuld gang.

  Der hvor dobbelthallen skal placeres er blød bund blevet udskiftet. Ligeså er bundopbygningen lagt i de to områder til p-pladser, nord for Hjelmallé, hvor det ene område midlertidigt bliver benyttet til byggeplads.

   

  oktober 2016

  Primo oktober 2016 blev de nye bygninger ved Arena Aabenraa lukket. Den resterende del af året gik med indvendige arbejder så som montering af lette skillevægge, indvendige døre, lofter, belysning, gulvbelægning og sanitet.

  Udvendig udføres der montering af vinduer, døre, facadebeklædninger, og belægninger lægges på stier og pladser. 

   

  januar/februar 2017

  Mobiltribuner, der er en af mange bygherreleverancer, blev monteret.

   

  Sidst opdateret 18.10.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa