Byggeriet af Multiarena er i fuld gang

Siden 10. december 2015, hvor første spadestik til Multiarenaen blev taget, er byggeriet kommet godt i gang.
Byggeriet forventes at stå færdig i foråret 2017.

  Primo oktober 2016 blev de nye bygninger ved Arena Aabenraa lukket, så der nu er tæt hus. Den resterende del af året vil der blive udført indvendige arbejder så som montering af lette skillevægge, indvendige døre, lofter, belysning, gulvbelægning og sanitet.

  Udvendig udføres der montering af vinduer, døre, facadebeklædninger, og belægninger lægges på stier og pladser. 

  Mobiltribuner, der er en af mange bygherreleverancer, bliver monteret i vintermånederne januar/februar 2017.


  Ombygningen i gangen mellem hallerne i det nuværende Aabenraa Svømme- og Idrætscenter er nu taget i brug. 

   

  maj og juni 2016:

  Montering af de bærende stålkonstruktioner og betonelementer.

  Opbygning af lette ydervægge og montering af aluminiumsfacadepartier.


  april 2016:

  I april måned er der udført ledningsarbejde i terræn. Der er blandt andet udført forsyningsinstallationer af el- og vvsentreprenører og regn-/spillevandsledninger er lagt af kloakentreprenøren. 

  marts 2016:

  85 pæle på mellem 8 og 16 meters længde er blevet sat i jorden og støbningen af fundamentet er også i fuld gang.

  Der hvor dobbelthallen skal placeres er blød bund blevet udskiftet. Ligeså er bundopbygningen lagt i de to områder til p-pladser, nord for Hjelmallé, hvor det ene område midlertidigt bliver benyttet til byggeplads.

   

  Du kan løbende følge realiseringen af Arena Aabenraa her på hjemmesiden.

  Sidst opdateret 17.08.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa