KunstSpots

15 unge studerende har sammen med kunstneren Carina Zunino skabt en fortælling om Aabenraa som studieby. På baggrund af de unges fortælling har Carina Zunino udarbejdet skitseforslag til to KunstSpots der skal stå i CampusParken, værkerne hedder "Frihed & Bål".

Den 21. november 2017 mødtes 15 unge studerende med kunstneren Carina Zunino. Her fik de unge til opgave at skabe en fortælling om Aabenraa som studieby ud fra hvad der kendetegner Aabenraa som studieby, og dem selv som studerende og ung i Aabenraa. På baggrund af de unges fortælling har Carina Zunino udarbejdet skitseforslag til to værker "Frihed & Bål". Forslaget blev præsenteret til en fernisering 26. februar 2018. Pt. søges der om midler til opførsel af værkerne, som skal stå i den nye CampusPark.

Se filmen fra workshoppen.

Frihed & Bål

Frihed. Til at se ud af. Til at rejse ud i verden og vende hjem igen. Til at sætte sig hvor man vil og se i hvilken retning man har lyst til.
Til at være sig selv. Til at more sig og feste. Til at sidde på, ligge på eller gå på.
Bål. Til at samles omkring.
Til at mødes ved. Til at sætte sig på. Til at se ind i og ned i. Til at være fælles om og holde sammen om.

Forslaget til de to nye kunstværker til CampusParken er inspireret af både fremtiden og fortiden. De studerendes ord, tanker og energi er sammen med Franciska Clausens cirkler og linjer udgangspunkterne for kunstværkerne Frihed & Bål.

Formålet med det europæiske avantgardemiljø, som Fransiska Clausen var en del af, var at udfordre publikums måde at opfatte verden på, og at være på forkant med udviklingen med nye og anderledes idéer. I dag er det de unge studerende i CampusRådet som udvikler deres by i nye retninger, når de engagerer sig, og bidrager med deres blik på livet og byen, i samarbejde med Aabenraa Kommune.

Workshop med CampusRådet

Den 21. november 2017 mødtes 15 unge med Carina Zunino og daværende Campuskoordinator. Workshoppen foregik på Billedskolen på Brundlund Slot. De unge fik til opgave at skabe en fortælling om Aabenraa som studieby i mindre grupper gennem deres egne kunstværker. De skulle til dagen alle medbringe 2 ting, som havde en særlig betydning for dem og de fik et oplæg om kunstneren Franciska Clausen til inspiration. De unge fik diskuteret kendetegnene ved Aabenraa som studieby, de var kreative og fik lov til at udfolde sig på nye måder.

Carina Zunino fik inspiration med hjem til hendes videre arbejde og de unge bidrog aktivt til kommunens KunstSpot.

Fernisering

Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget samt Vækstudvalget for land og by deltog til fernisering den 26. februar 2018 i Nygadehuset. De unge som deltog i workshoppen i efteråret 2017 var til stede, samt medlemmer af Campus Kontaktudvalget og Billedkunstrådet.

Til ferniseringen blev de fremmødte præsenteret for den proces, som de unge har været igennem, de unges kreative udfoldelser og for kunstnerens idé til et KunstSpot, som i høj grad tager udgangspunkt i de unges input.

Om Carina Zunino

Carina Zunino er sammen med Lena Ignestam indehaver af Zunino Ignestam studio.
Carina Zunino er til daglig ansat ved Statens Museum for Kunst i København og har erfaring med kunstværker i byrum, hvor hun inddrager borgere i processen. Derudover er Carina Zunino vant til at arbejde sammen med landskabsarkitektfirmaet SLA, som står bag den nye CampusPark.
Du kan læse mere om Carina Zunino og hendes kunstprojekter på hendes hjemmeside: zuninoignestam.com.

Kontaktperson

Susanne Gram Skjønnemann, projektleder aktiv campus
Tlf.: 7376 8369 - sgsk@aabenraa.dk