Cimbria-grunden

  Pressemeddelelse udsendt af Domea Rødekro januar 2016:

  Domea løfter sløret for eksklusivt Aabenraa-projekt

  November/december 2017 forventes indflytningen i et nyt, stort og eksklusivt boligbyggeri i Aabenraa, der får navnet Cimbria Parken.

  Det er boligselskabet Domea Rødekro, der opfører 66 2- og 3-værelses lejligheder på Cimbria-grunden i Aabenraa.

  Byrådet gav 24. juni 2015 tilsagn til byggeri af de 66 boliger på grunden som første etape i et større projekt.

  - Jeg glæder mig over, at der endnu en gang kommer gang i byggekranerne på et stort byggeprojekt i Aabenraa. Vi har haft en god proces med at få byggeriet til at passe ind i bybilledet, og jeg ser frem til, at Cimbria Parken bliver en realitet. De nye bynære boliger er en vigtig brik i vores indsats for at trække flere borgere til Aabenraa. Det passer også godt ind i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og planerne om at udvikle den nordlige ende af gågaden, siger borgmester Thomas Andresen.  

  Domea er i fuld gang med at prækvalificere fem entreprenører som efterfølgende skal afgive en pris på byggeriet. Den entreprenør, der kan levere ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” vil blive den entreprenør, der skal opføre bygningerne.

  Vores rådgivere er COWI, der agerer som totalrådgiver med det lokale Arkitektfirma A78 Arkitekter som underrådgiver.

  Tidsplanen er således, at tilbud kommer ind i marts måned og, når prisen er kendt, skal byrådet igen behandle byggesagen og først herefter, dvs. i maj/ juni, kan der underskrives kontrakt med den udvalgte entreprenør.

  Man står dermed foran en periode med masser af aktivitet, og de tre bygninger, der langsomt, men sikkert, vil vokse.

  Det første, der sker, er naturligvis nedrivning af eksisterende bygninger, hvorefter selve byggeriet kan begynde.

  Med en byggetid på ca. 18 måneder kan første etape tages i brug ved indflytning ca. 1. december 2017.

   

  Tidsplan

  Marts 2016: Der indhentes tilbud fra arkitekter og entreprenører
  April/maj 2016: Byrådet godkender endeligt budget
  Maj/juni 2016: Der underskrives kontrakt med arkitekt/entreprenør
  Juni 2016/december 2017: De nuværende bygninger rives ned, og de nye boliger opføres
  December 2017: Boligerne tages i brug

  Etape 1 omfatter 66 boliger med 2- og 3- rums boliger samt en nærbutik – REMA1000.

  Etape 2 omfatter 36 boliger med 3- og 4- rums boliger. Etape 2 forventes færdig til indflytning i 2018/ 2019.

  Der er åbent for opskrivning af lejligheder hos Domea.dk, hvor også huslejeniveau kan oplyses.

   

  Nyhed udsendt i november 2014:

  Lokalplan vedtaget
  Lokalplanen for Cimbria-grunden (området mellem Haderslevvej og Reberbanen i Aabenraa) blev vedtaget af Aabenraa Byråd den 27. november 2014.

  Et tilpasset projekt
  Projektet blev forud for lokalplanudarbejdelsen gentænkt, så det var i overensstemmelse med de anbefalinger, der fremgår af Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa. Det fik i den forbindelse en Aabenraa-skala, så det højeste hus ikke bliver højere end Opnørgården.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget indkom der 28 bemærkninger.

  I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 61 blev der foretaget en række justeringer af projektet. I det justerede projekt er boligantallet reduceret fra 120 boliger til 100 boliger. Det samlede butiksareal reduceres fra 4.000 m² til nu maks. 3.000 m², heraf kun 2.700 m² i forbindelse med Cimbriaprojektet. Justeringen betyder at der udlægges et større opholdsareal på terræn og at vareindleveringen til butiksdelen forenkles og gøres mere sikker for de der kommer til at færdes i området. Der er også præciseret at byggeriet skal fremstå i tegl i rødlige nuancer for at byggeriet fremtræder i harmoni med den omgivende bebyggelse.

  Projektet vil fortsat bestå tre huse der må opføres i op til syv etager og to huse der trapper ned i højde ned mod Reberbanen/ Langevad, hvor de maksimalt kan opføres i fem etager. De to huse i 5 etager skal opføres uden en base med butikker.

  Lokalplanlægningen for Cimbria-grunden og udførelsen af byggeprojektet åbner også mulighed for at realisere en del af planerne for Fremtidens Aabenraa. Nemlig den del, der handler om at føre Gasværksvej igennem til Løgumklostervej og dermed fjerne den tunge trafik fra H.P. Hanssens Gade.

  Forarbejdet

  Forarbejdet til lokalplanlægning for Cimbria-grunden (området mellem Haderslevvej og Reberbanen i Aabenraa) blev behandlet på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 6. februar 2014.

  Efter en beslutning i Plan- og Trafikudvalget i juni (2013) har lokalplanlægning for Cimbria-grunden afventet konkurrencen om Fremtidens Købstad af hensyn til koordinering med den nye udviklingsplan for Aabenraa.

  Kontaktperson

  Kim Lyster Hansen, byplanarkitekt
  Tlf.: 7376 7277 - klh@aabenraa.dk


  Link til den politiske dagsorden
  Sammenhængen til Fremtidens Købstad fremgår af det materiale der er sendt til politisk behandling – se på aabenraa.dk under ’politik og dialog’.

  Link til dagsordner for Vækst- og Udviklingsudvalget - klik hér

  Sidst opdateret 02.09.2016

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa