Nedrivning af projektgrunden

Orientering om nedrivningen af ejendommene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1

På nuværende tidspunkt udføres der en række undersøgelser både inde i bygningerne og på de omkringliggende arealer. Undersøgelserne skal danne grundlag for nedbrydningsarbejdet af ejendommene som pågår frem til sommeren 2021. Store dele af nedbrydningen foregår i starten af processen indvendigt, og der vil derfor være en periode i begyndelsen, som ikke påvirker de omkringliggende bygninger mv.

I uge 3-7 skal Aabenraa - Rødekro Fjernvarme, Arwos og EL selskabet N1 lukke ledninger ned, hvilket betyder at dele af gågadearealet bliver gravet op. Der vil fortsat være mulighed for at gående kan passere. Vareleverance foretages via alternativ rute ad Barkmøllegade og eller levering fra bagsiden v. Jernbanegade.

I slutningen af februar 2021 forventes opsætning af byggepladshegn ved nedbrydningsområdet påbegyndt, som forberedelse til selve nedbrydningen (se stiplet linje på ovenstående billede).

Arbejdet vil som udgangspunkt holdes inde i området og ikke have indvirkning på adgangs- og tilkørselsforhold på gågaden. Der vil dog være perioder, hvor andet kan være gældende og dette vil blive meldt ud til de berørte, hvis det bliver relevant.

De eksisterende parkeringspladser der er placeret i nedbrydningsområdet, kan ikke anvendes i nedbrydningsperioden og der henvises til kommunens øvrige parkeringspladser i området, eksempelvis ved Barkmøllegade og Sønderjyllandshallen.

På nuværende tidspunkt er der ikke truffet beslutning om den fremtidige efterfølgende anvendelse af området. Området betegnes som et projektområde. Aabenraa Kommune forventer at etablere et midlertidigt byrum på arealet. Planlægningen herfor pågår sideløbende med nedbrydningsarbejdet. I kan forvente mere information herom i løbet af foråret 2021.

Til orientering vil der både før, under og efter nedrivningsarbejdet kunne forekomme droneflyvninger for at afbillede og formidle nedrivningen samt udviklingen af området, til kommunens borgere ved hjælp af dronebilleder.

 

Kontakt ved spørgsmål:

Vedr. nedbrydning: Henrik Rosenørn Møller hrm@aabenraa.dk

Vedr. midlertidigt byrum: Janni Kollerup jkla@aabenraa.dk

 

Siden opdateres løbende.