Kulturarvskommune 2015-2018

Aabenraa Kommune er udpeget til Kulturarvskommune 2015-2018 af Kulturstyrelsen og Realdania. Det giver økonomisk og faglig støtte til udvikling af kulturarven i kommunen i de kom-mende tre år.

  Der er tale om et treårigt forløb, hvor kommunen i samarbejde med blandt andet Museum Sønderjylland og Aabenraa Byhistoriske Forening sætter fokus på de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Der bliver løbende afholdt arrangementer med fokus på Aabenraa bys historie og bygningsarven.  

  Fremtidens Aabenraa – På forkant med fortiden

  Projektet bygger på tre delprojekter med hvert sit fokus:

  Vejledning & Vedligehold: Udarbejdelse af en vejledning til istandsættelse af de bevaringsværdige bygninger, som skal gøre det lettere for bygningsejere at træffe rigtige beslutninger, når de sætter deres bevaringsværdige bygninger i stand. Samt et samarbejde med EUC Syd omkring bygningsbevaring.

  Fortælling & Formidling: Gennem forskellige oplysende arrangementer og fysiske tiltag i byrummet skal byens mange historier frem i lyset. Projektet skal være med til at opbygge en viden og stolthed om Aabenraas kulturarv. 

  Bevaring, Beskyttelse & Benyttelse: Udarbejdelse af en bevarende lokalplan for et værdifuldt område i Aabenraa midtby (Nygade, Vægterpladsen og St. Pottergade), som skal sikre de bevaringsværdige bygninger og sammenhænge. Samtidigt skal der også udarbejdes principper for omdannelse af tomme bevaringsværdige bygninger.  

  Du kan læse mere om udnævnelsen i pressemeddelelsen her

  Sidst opdateret 24.09.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?