Aabenraa Kommune etablerer et midlertidigt byrum i Nørreportkvarteret

Som led i udviklingen af Nørreportkvarteret har Aabenraa Kommune opkøbt og efterfølgende igangsat nedrivningen af ejendommene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1. For at sikre at Nørreportkvarteret fortsat fremstår attraktivt, mens planlægningen for en permanent anvendelse af området pågår, etableres der i efteråret 2021 et midlertidigt byrum.

Det midlertidige byrum skal være med til at gøre området attraktivt her og nu samtidig med, at forskellige tiltag afprøves forud for beslutning om den permanente indretning af området.

Den overordnede disponering af området tager afsæt i nogle af de mange ideer, der tidligere i arbejdet med Nørreportkvarteret er kommet ind. Blandt andet har interessenter flere gange nævnt, at der mangler grønne området og elementer i bymidten.

For at færdiggøre projektforslaget er det ønsket at høre kommunens borgere og byens brugeres mening om den fremtidige karakter af det midlertidige byrum. Skal det eksempelvis være vilde blomster eller klippede plæner? Skal der være aktiviteter for børn i alle aldre, eller skal der være plads til ro og fordybelse?

 

Meningstilkendegivelse

Det er derfor muligt i perioden 16. april - 2. maj 2021 at udfylde en meningstilkendegivelse om karakter, udtryk og inventar. Resultatet af meningstilkendegivelsen indgår i det efterfølgende arbejde med det endelige projektforslag, som forelægges til politisk godkendelse i juni 2021. Link til meningstilkendegivelse findes i boksen nederst på denne side.

Ifølge tidsplanen påbegyndes anlægget af det midlertidige byrum umiddelbart efter, at nedrivningen af ejendommene er afsluttet, hvilket forventes at være i anden halvdel af august 2021. Området forventes derfor at stå klart ved udgangen af året.

 

Tilmelding til borgermøde

Tirsdag 27. april kl. 18.30 - 20.30 afholdes der et digitalt borgermøde, hvor projektet præsenteres, og hvor det er muligt at stille spørgsmål om projektet til repræsentanter fra Vækstudvalget for Land og By. Der er et begrænset antal pladser til mødet, og tilmelding er derfor nødvendig. Tilmelding foregår med NemTilmeld via link i nedenstående boks. 

Kontaktperson

Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk