Realdania har givet Aabenraa Kommune støtte til byrumsforbindelser

Aabenraa Kommune har modtaget 9,1 millioner kroner til realisering af en byrumsforbindelse i den nordlige del af bymidten. Projektet er en del af Realdanias indsats ”Hovedbyer på forkant”, som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte.

  Den ansøgning om midler, som Aabenraa Kommune tidligere på året sendte til Realdania, er nu blevet behandlet, og Aabenraa Kommune har modtaget støtte på 9,1 millioner kroner til realisering af byrumsforbindelser i den nordlige del af bymidten. I alt søgte 31 byer om projektstøtte, og Realdania har valgt seks byer ud, som de giver støtte. Herunder altså Aabenraa.

  - Det glæder mig, at der også er andre, i det her tilfælde Realdania, som ser positivt på de planer, vi har for midtbyen i Aabenraa. Med midlerne kan vi for alvor få sat gang i projekterne om byrumsforbindelser, siger formand for Aabenraa Kommunes vækstudvalg for land og by, Philip Tietje og fortsætter:

  - Realdania anerkender vores projekt som solidt, og det forsikrer mig om, at vi har gang i et spændende projekt, som kommer mange til gavn. At vi er en af seks byer, der modtager støtte, kan vi også være stolte af.

  Byrumsforbindelsen er et væsentligt element i udviklingen af den nordlige del af bymidten i Aabenraa. Helt konkret er byrumsforbindelsen en kobling mellem parkeringspladsen og gadeforløbet ved Barkmøllegade i vest til Sønderjyllandshallen i øst. Byrumsforbindelsen løber tværs over den byggegrund, hvor der i dag ligger den gamle Rema/Kvickly.

  Det er planen, at den gamle Rema/Kvickly skal rives ned, og der skal opføres et nyt byggeri på grunden. Byrumsforbindelsen skal derved være ankomst og forplads til dette byggeri, samtidig med at den skal være med til at forbinde byens funktioner på begge sider af gågaden.

  - I Aabenraa er der en naturlig udfordring i at holde liv i hovedgaden. Vi håber, at vi med byfornyelsen kan være med til at realisere drømmen om en attraktiv bydel i Aabenraa, hvor der igen kommer liv, oplevelser og aktiviteter, siger Philip Tietje.

  Byrumsforbindelsen skal skabe nye forbindelser mellem gågade, parkeringspladser og historiske dele af Aabenraa. Når forbindelsen er færdig, er målsætningen, at den er med til at give den nordlige del af bymidten et nyt ansigt og ny relevans for både borgere og gæster.

  Projektchef i Realdania, Björn Emil Härtel Jensen siger:

  - Aabenraa er et godt eksempel på en hovedby, som i kraft af sit særlige kulturmiljø i bymidten har stort potentiale for at styrke byliv, hverdagsliv og handelsliv. Til gavn for både borgere og besøgende. Byrumsprojektet vil medvirke til at skabe bedre sammenhæng i bymidten. Og vi glæder os til at se det realiseret.

  Om Hovedbyer på forkant
  En hovedby er defineret som den eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne – og yderområderne som helhed - står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

  Realdanias indsats Hovedbyer på forkant lægger sig i forlængelse af kampagnen På Forkant, som var et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, KL og Realdania, og som hjalp 25 kommuner i yderområderne med at lave langsigtede strategiske udviklingsplaner. Flere af kommunerne i På Forkant arbejdede netop med at sætte fokus på en eller flere hovedbyer i kommunen.

  Kontaktperson

  Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
  Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk

  Sidst opdateret 09.09.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?