Områdefornyelse NORD

Aabenraa Kommune har modtaget godkendelsen af programmet for områdefornyelse i Aabenraa bymidte nord af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Dermed er de 6 mio. kroner, som ministeriet havde reserveret til projektet, frigivet

  Hvordan får vi gjort den nordlige del af Aabenraa til en pulserende og levende del af en attraktiv by? Det spørgsmål giver Aabenraa Kommune sit forslag til svar på i Program for Områdefornyelse Nord, som netop er godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

   

  Nu kan fornyelsen af Aabenraas nordlige bymidte gå i gang

  Efter sommerferien kan arbejdet med at forny den nordlige ende af Aabenraa bymidte for alvor gå i gang. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har godkendt Aabenraa Kommunes program for områdefornyelsen. Dermed har ministeriet samtidig frigivet en reserveret sum på 6 mio. kroner, som skal bruges på områdefornyelsen.

  Betingelsen for at få den statslige donation er dog, at Aabenraa Kommune selv bidrager til projektet med mindst det dobbelte, altså 12 mio. kroner. Den sum er allerede afsat af byrådet. Der er altså sammenlagt 18 mio. kroner til at gennemføre områdefornyelsen for.

  Programmet for områdefornyelsen er en beskrivelse af, hvordan de centrale problemstillinger i området skal gribes an. Det vil sige gågaden, H.P. Hanssens Gade og andre indsatser, som ikke er stedsspecifikke.

  "Det er jo ingen hemmelighed, at den nordlige del af gågaden i Aabenraa i dag har nogle udfordringer. Den bliver omtalt som en bydel, hvor der er meget lidt liv. Hvis det atter skal blive en attraktivt sted, der kan tiltrække folk, skal det fysiske miljø fornyes, og vi skal udvikle et koncept, som kan gøre bydelen kendt. Retro, design og livsstil kunne være en mulighed for at give bydelen en nye identitet. Og nu kan vi for alvor gå i gang med at planlægge, hvordan vi får realiseret tankerne, pointerer" formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

  Vækst- og Udviklingsudvalget blev torsdag 8. juni orienteret om ministeriets godkendelse af programmet og frigivelse af de 6 mio. kroner. Pengene skal være brugt inden sommeren 2022.

  Du kan læse programmet her

   

  Tre indsatsområder

  Programmet deler indsatserne op i områderne: Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

  Indsatserne i gågaden handler bl.a. om at få skabt en ny identitet i den nordlige del af gågaden, om bygningsfornyelse, og om hvad der skal være på Nørreport 5-13, hvor det gamle Hotel Danmark lå, nu hvor kommunen har købt arealet med henblik på nedrivning.

  Indsatserne i H.P. Hanssens Gade handler bl.a. om at få ændret oplevelsen af vejen fra gennemgående trafikåre til et mere indbydende gade- og byrum.

  Bylaboratoriet handler bl.a. om, hvordan man kan skabe liv i byens små by- og gaderum, skabe events og aktiviteter og få mere kunst i byen.

  Processen op til

  Programmet bygger på input fra borgere, interessenter og på tidligere planer bl.a. udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa og er bearbejdet i Aabenraa Kommunes afdeling Kultur, Plan & Fritid.

  - Vi har fået mange gode ideer bl.a. til, hvordan vi får skabt liv i den ”døde ende” af gågaden og i det hele taget får gjort den nordlige del af byen meget mere attraktiv. Arbejdet med at udarbejde programmet for områdefornyelsen har vist, at det er en bydel med rigtigt mange udfordringer, men det er også en bydel, som samtidig har virkelig mange potentialer. Man kan faktisk sige det så enkelt, at hvor der er en udfordring, f.eks. en tom butik, er der også et potentiale, f.eks. for at skabe en anden form for aktivitet end decideret handel, pointerer formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.


  Du kan læse om borgermødet der blev holdt 14. november 2016 her 


  Fakta:

  Den nordlige del af midtbyen skal fornyes for sammenlagt 18. mio. kroner. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet gav i 2015 tilsagn om at reservere 6 mio. kr. til denne områdefornyelse. For at få de 6 mio. kroner skal Aabenraa Kommune bidrage med mindst det dobbelte. Det vil sige, at den samlede ramme til områdefornyelse af den nordlige del af byen er 18 mio. kr.

  Der vil løbende komme mere information om områdefornyelse NORD her på siden.

  Kontaktperson

  Janni Kollerup Larsen, byplanlægger
  Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk

  Sidst opdateret 09.11.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa