Aktivitets- og eventpulje

Aktivitets- og eventpuljen er en pulje, hvor initiativtagere kan søge om økonomisk støtte til boligsociale eller kulturelle initiativer i Aabenraas nordlige bymidte. Puljen henvender sig til enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og andre initiativtagere med ambitiøse idéer og et stærkt engagement til den nordlige bymidte.

Puljens størrelse

Der er i puljen 600.000 kr., som bliver fordelt over årene 2017-2021. Det tilstræbes at der uddeles 100.000 kr. årligt. De resterende 100.000 kr. bevilliges til en eller flere ekstraordinære ansøgninger. 

Puljens formål

Formålet med Områdefornyelse Nords aktivitets- og eventpulje er at afprøve tiltag, der kan sætte gang i bylivet i den nordlige del af Aabenraa bymidte ved at give oplevelser til byens borgere og besøgende. Puljen skal bidrage til at enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og andre initiativtagere kan igangsætte events og aktiviteter i området, inden for en kort tidshorisont. Puljen skal være med til at styrke samarbejdet mellem forskellige aktører.

Ansøgningskriterier

I puljen kan der søges om midler til større og mindre aktiviteter samt events. Vi ser gerne projekter, der er ambitiøse og nytænkende, men det væsentligste er, at projektet tilbyder oplevelser inden for områdefornyelsens fysiske afgrænsning. Det er et krav til ansøger, at der er gjort en indsats for at skabe lokale samarbejder. Såfremt ansøger medfinansierer ansøgningen med andre aktører i området eller ved ekstern finansiering (f.eks. private fonde), er dette at foretrække. Medfinansiering kan også bestå af frivillige arbejdstimer.

Jo flere af nedestående ambitioner, der er tænkt ind i projektet, desto større er chancen for at opnå støtte:

 • Skabe et stærkere fællesskab i området - Gennemførelse af projektet styrker samarbejdet i området.
 • Skabe liv – Projektet bør bidrage med mere aktivitet og oplevelser i området. Projekter i eller i nær forbindelse med gågaden prioriteres.

 • Være åbent for alle – Aktiviteten/eventen skal være offentlig og tilgængelig for alle.

 • Skabe identitet – Aktiviteten/eventen skal bidrage til tradition og kultur i området.

 • Skabe omtale – Ansøger er bevidst om formidlingen og formidler som minimum aktiviteten/eventen i lokale medier. 

Hvad kan du søge støtte til?

Støttemidler kan gå til alle slags aktiviteter og events. Det kan være selvstændige arrangementer eller mindre idéer og tiltag, der kan koble sig på eksisterende begivenheder som eksempelvis By night, Bjergmarathon, store koncerter eller andet. Det kan også være en udstilling eller lignende, som skal stå i byrummet i en periode. Ved projekter der medfører kommunale udgifter til drift, er der behov for yderligere dialog på baggrund af ansøgningen.
Projekter støttes alene med kontante tilskud.

Efter afholdt arrangement med støtte skal der eftersendes udfyldt evalueringsskema med dertilhørende billeder.

Du kan ikke få støtte til:

 • Daglig drift.
 • Kommercielle aktiviteter.
 • Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredje part.
 • Projekter med politisk eller religiøs karakter.
 • Der kan som udgangspunkt ikke gives støtte til arrangementer der tager entré.
 • Projekter og aktiviteter, der allerede er afviklet, gives der som udgangspunkt ikke støtte til.

Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist fire gange om året: 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj.
Der kan søges om støtte et år forud for arrangementet.
Du kan forvente svar indenfor fire uger efter ansøgningsfristen.

Hvor meget kan der søges?

Der kan som udgangspunkt ansøges om 5.000 - 15.000 kr. pr. projekt. Ved særlige arrangementer kan højere beløb søges. Som udgangspunkt forventes ansøgninger på over 5.000 kr. at have medfinansiering. 
Ansøgningerne bliver behandlet af forvaltningen som benytter en følgegruppe som lokal sparringspartner.

Hvordan søger du?

Anvend ansøgningsformularen som du finder ved at klikke på den ovenstående orange bjælke for selvbetjening. Husk at vedhæfte det samlede budget og eventuelt en tidsplan.

Kontaktperson

Maria Juul Pedersen, byplanlægger
Tlf.: 7376 7774 - mjped@aabenraa.dk