Aktivitets- og eventpulje

Aktivitets- og eventpuljen er en pulje, hvor initiativtagere kan søge om økonomisk støtte til boligsociale eller kulturelle initiativer i Aabenraas nordlige bymidte. Puljen henvender sig til enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og andre initiativtagere med ambitiøse idéer og et stærkt engagement til den nordlige bymidte.

  Puljens størrelse
  Der er i puljen 600.000 kr., som bliver fordelt over årene 2017-2021. Det tilstræbes at der uddeles 100.000 kr. årligt. De resterende 100.000 kr. bevilliges til en eller flere ekstraordinære ansøgninger. 

  Puljens formål
  Formålet med Områdefornyelse Nords aktivitets- og eventpulje er at afprøve tiltag, der kan sætte gang i bylivet i den nordlige del af Aabenraa bymidte ved at give oplevelser til byens borgere og besøgende. Puljen skal bidrage til at enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og andre initiativtagere kan igangsætte events og aktiviteter i området, inden for en kort tidshorisont. Puljen skal være med til at styrke samarbejdet mellem forskellige aktører.

  Ansøgningskriterier
  I puljen kan der søges om midler til større og mindre aktiviteter og events. Vi ser gerne projekter, der er ambitiøse og nytænkende. Men det væsentligste er, at projektet tilbyder oplevelser inden for områdefornyelsens fysiske afgrænsning. Det er et krav til ansøger, at der er gjort en indsats for at skabe lokale samarbejder. Såfremt ansøger samfinansierer ansøgningen med andre aktører i området eller ved ekstern finansiering (f.eks. private fonde), er dette at foretrække. Samfinansieringen kan også bestå af frivillige arbejdstimer.

  Jo flere af nedestående ambitioner, der er tænkt ind i projektet, desto større er chancen for at opnå støtte:

  • Skabe et stærkere fællesskab i området - Gennemførelse af projektet styrker samarbejdet i området.
  • Skabe liv – Projektet bør bidrage med mere liv og oplevelser.

  • Være åbent for alle – Aktiviteten/eventen skal være offentlig og tilgængelig for alle.

  • Få gang i Gågaden – Projekter i eller i nær forbindelse med Gågaden prioriteres.

  • Skabe identitet – Aktiviteten/eventen skal bidrage til tradition og kultur i området.

  • Skabe omtale – Ansøger er bevidst om formidlingen og formidler som minimum aktiviteten/eventen i lokale medier. 

  Hvad kan du søge støtte til?
  Støttemidler kan gå til alle slags aktiviteter og events. Det kan være selvstændige arrangementer eller mindre idéer og tiltag, der kan koble sig på eksisterende begivenheder som eksempelvis By night, Bjergmarathon, Gourmetfestival, store koncerter eller andet. Det kan også være et byrumsmøbel en udstilling eller lignende, der skal stå i byrummet i en periode. Ved projekter der medfører kommunale udgifter til drift, er der behov for yderligere dialog på baggrund af ansøgning.
  Projekter støttes alene med kontante tilskud.


  Du kan ikke få støtte til:

  • Daglig drift.
  • Kommercielle aktiviteter.
  • Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredje part.
  • Projekter med politiske eller religiøse karakterer.
  • Der kan som udgangspunkt ikke gives støtte til arrangementer der tager entré.
  • Projekter og aktiviteter, der allerede er afviklet, gives der som udgangspunkt ikke støtte til.

  Ansøgningsfrister
  Der er ansøgningsfrist fire gange om året: 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august.
  Der kan søges om støtte et år forud for arrangementet.
  Du kan forvente svar indenfor fire uger efter ansøgningsfristen.

  Hvor meget kan der søges?

  Der kan som udgangspunkt ansøges om 5.000 - 15.000 kr. pr. projekt. Ved særlige arrangementer kan højere beløb søges. Som udgangspunkt forventes ansøgninger på over 5.000 kr. at være samfinasieret.
  Ansøgningerne bliver behandlet af forvaltningen som benytter en følgegruppe som lokal sparringspartner.

  Hvordan søger du?
  Anvend ansøgningsformularen som du finder ved at klikke på den ovenstående orange bjælke for selvbetjening. Husk at vedhæfte det samlede budget og eventuelt en tidsplan.

  Arrangementet Danmark i Rummet er blandt andet støttet af Aktivitets- og eventpuljen.  

  Kontaktperson

  Maria Juul Pedersen, byplanlægger
  Tlf.: 7376 7774 - mjped@aabenraa.dk

  Sidst opdateret 25.09.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa