Ansøg om Gademøbler

Du har mulighed for at ansøge om et gademøbel, hvis du ejer eller lejer en bygning i Nørreportkvarteret (Ramsherred 1-27, Nørreport 6-34 og Nørretorv 2-4).

Baggrund

Som en del af Områdefornyelse Nord har ejere og lejere i Nørreportkvarteret mulighed for at ansøge om et gademøbel. Gademøblerne er udviklet som et identitetsskabende element for Nørreportkvarteret. Møblerne varierer i funktion og form langs gågadens facader og fordrer blandt andet til ophold, udeservering, udstilling samt agerer grønne lommer i gågaden. De første gademøbler blev opsat som forsøgsprojekt i 2018 foran Ramsherred 15, Aabenraa Kunsthandel og Ramsherred 1, den tidligere Kvickly bygning og tiltaget har kun vokset sig større siden dengang. I dag er der gademøbler af forskellig type og størrelse langs det meste af gågadeforløbet i Nørreportkvarteret.

Gademøblerne er opsat i samråd med bygningsejer/-lejer, Aabenraa Kommune og Zeni Arkitekter, hvortil Shop i City står for plantning af plantekummerne.

Drift og vedligehold

Gademøblernes træplanker er vedligeholdelsesfrie, men ved evt. hærværk og slitage vil Aabenraa Kommune stå for reparation af gademøbler. ShopiCity står for plantning af plantekummer.

Frist for ansøgning

Der er frist for ansøgning om et gademøbel den 1. oktober 2020.
Dette tilbud gør sig kun gældende for bygningsejere/lejere m. fuldmagt, som ikke allerede har fået opstillet et eller flere møbler. Da det er sidste etape af gademøblerne, fokuseres der som udgangspunkt på mindre møbler såsom plantekummer og A-skilte. Gademøblerne udarbejdes i samråd med bygningsejer/lejer m. fuldmagt og placeres i forhold til den enkelte bygning. Det forventes at sidste etape af gademøblerne bliver opstillet i efteråret/vinteren 2020.

Du ansøger via ansøgningsformularen.

Betingelser

Du skal enten være ejer af den pågældende ejendom hvor der søges om et gademøbel til, eller være lejer med fuldmagt fra ejeren.

Ansøgers ejendom skal desuden være beliggende i området: Nørretorv 2-4, Ramsherred 1-27 og Nørreport 6-34.

Kontaktperson

Maria Juul Pedersen, byplanlægger
Tlf.: 7376 7774 - mjped@aabenraa.dk