Ansøg om maling af bygningsfacader

Med byrådets opbakning, er der nu etableret en pulje, som støtter maling af bygningsfacaderne i Nørreportkvarteret. Med puljen kan ejere af ejendomme i den nordlige del af gågaden, søge om støtte til malerarbejde i forbindelse med renovering af bygningsfacaderne. Det kan være maling af facader, flader såvel som døre og vinduer.

  Støtte til maling af bygningsfacader

  Puljen er blevet oprettet for at understøtte Nørreportkvarterets identitet og styrke oplevelsen af gågaden som byens centrale handelsgade. Målet med puljen og de afsatte midler er, at den nordlige del af gågaden får et visuelt løft, og at købstadsgadens udtryk kan bliver forstærket gennem et differentieret og dog sammenhængende gadeforløb, hvor bygningens facader spiller en helt central rolle for oplevelsen af gågaden.

  Nogle bygningsejere har allerede gennem istandsættelsesprojekter af ejendomme bidraget væsentligt til Nørrportkvarteres udtryk. Det er ønsket at puljen kan føre til, at flere bygningsejere får incitament til at istandsætte bygningsfacader og dermed bidrage til, at gaden får et stærkt visuelt udtryk og understøtte oplevelsen af gågaden som byens centrale handelsgade.  

   

  Hvordan søger du om støtte?

  Du vil kunne søge om støtte til maling, hvis du er ejer af en ejendom i den nordlige del af gågaden, som omfatter: Nørreport 2-34, Ramsherred 1-27 og Nørretorv 2-4.

  Du kan søge om støtte ved at udfylde ansøgningsformularen her

   

  Ansøgningsfrister

  Der kan søges om støtte fra den 1. april 2019. Sidste frist for ansøgninger til puljen for projekter, der ønskes gennemført i 2019, såvel som i 2020 er ændret til den 1. oktober 2019. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. 

  Vi opfordrerfortsat til at søge hurtigst muligt, og gør samtidig opmærksom på, at arbejdet ikke må være igangsat før der er givet tilsagn om støtte.

  Betingelser for støtte

  En af betingelserne for støtten er, at malingsarbejdet ikke må være gennemført før der er modtaget tilsagn om støtte. Du kan læse de øvrige betingelser for støtten her.

  Derudover skal farven tage afsæt i farveguiden. Du kan se farveguiden for henholdvis Nørreport samt Ramsherred og Nørretorv nedenfor. Du kan også læse den samlede farveguide for Nørreportkvarteret her

  Farveguide for Nørreport 2-34

  Farveguide for Ramsherred 1-27 og Nørretorv 2-4

   

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet, proceduren for tilsagn eller andet som angår puljen skal du henvende dig til: 

  Kasper Espersen, kesp@aabenraa.dk, 7376 6264.

  Du har også mulighed for at få vejledning til din ansøgning og svar på dine spørgsmål tirsdag den 2. april kl 10-18 og fredag den 3. maj kl 8-16, hvor repræsentanter fra forvaltningen vil være at finde på 1. sal i det gamle Rådhus, Storegade 30, 6200 Aabenraa.

   

  Kontaktperson

  Kasper Espersen, byplanlægger
  Tlf.: 7376 6264 - kesp@aabenraa.dk

   

   

   

   

  Sidst opdateret 15.05.2020

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?