BID - Business Improvement Districts

BID - Business Improvement Districts er en ny samarbejdsmodel. BID er et lokalt netværk med fokus på samskabelse og aktivering af bylivet i Nørreportkvarteret i Aabenraa.

Baggrund

Aabenraa by gennemgår store ændringer i disse år, blandt andet er den fysiske omdannelse af den nordlige del af gågaden, Nørreportkvarteret i fuld gang. Gågaden har fået ny energi, blandt andet gennem lokale initiativer og Shop i Citys mange tiltag. Mange ting er allerede sat i værk, men hvis der fremadrettet fortsat skal være liv og aktivitet i området, er der behov for flere parter om bordet, flere idéer, flere kundskaber og flere hænder.

Derfor tager Aabenraa Kommune nu initiativ til at skabe et såkaldt Business Improvement District, BID.

Et BID er et lokalt netværk, hvor alle der er en del af Nørreportkvarteret er med til at skabe et bedre nærmiljø. Alle med interesse i at skabe et attraktivt Nørreportkvarter gennem aktiviteter og øvrige tiltag inviteres derfor til at deltage i BID-møderne, hvor der er ingen tilmelding, mødepligt eller kontingent. Alle er velkomne, for kun sammen kan vi skabe et attraktivt og levende Nørreportkvarter.

Hvis du/I har eller arbejder i en butik, behøver du/I ikke være medlem af Shop i City for at kunne deltage i BID. Du skal bare have interesse i, at dit nærmiljø bliver så hyggeligt, levende, trygt og inspirerende som muligt. For at kunne opnå alt dette arbejder BID'et derfor med byrummet, skaber events og styrke bylivet i fællesskab.

Fakta om BID

Business Improvement Districts, BID, er en samarbejdsmodel, der kan bruges til at styrke by- og handelsliv i byområder.

Opgaver, der ellers ikke ville kunne klares alene af den enkelte forening eller butik/erhverv, løftes i folk i et BID-samarbejde.

BID-deltagere kan være ejere, detailhandel, liberalt erhverv, forenings- og kulturliv, borgere og kommune, kort sagt; alle er velkomne.

Datoer for fremtidige BID-møder

OBS. mødested opdateres løbende

Møde d. 07.11.2020
Kl. 8:00-9:45
Vi mødes ved Café Agnes, Ramsherred 6. 

Særmøde d. 12.11.2020
Evaluering og planlægning af BID Nørreportkvarterets fremtid
Kl. 8:00-9:45
Vi mødes ved Frivilligcenter Aabenraa, Nørreport 30