Maling af bygningsfacader

Med byrådets opbakning, er der nu etableret en pulje, som støtter maling af bygningsfacaderne i Nørreportkvarteret. Med puljen kan ejere af ejendomme i den nordlige del af gågaden, søge om støtte til malerarbejde i forbindelse med renovering af bygningsfacaderne. Det kan være maling af facader, flader såvel som døre og vinduer.

  Støtte til maling af bygningsfacader

  Puljen er blevet oprettet for at understøtte Nørreportkvarterets identitet og styrke oplevelsen af gågaden som byens centrale handelsgade. Målet med puljen og de afsatte midler er, at den nordlige del af gågaden får et visuelt løft, og at købstadsgadens udtryk kan bliver forstærket gennem et differentieret og dog sammenhængende gadeforløb, hvor bygningens facader spiller en helt central rolle for oplevelsen af gågaden.

  Nogle bygningsejere har allerede gennem istandsættelsesprojekter af ejendomme bidraget væsentligt til Nørrportkvarteres udtryk. Det er ønsket at puljen kan føre til, at flere bygningsejere får incitament til at istandsætte bygningsfacader og dermed bidrage til, at gaden får et stærkt visuelt udtryk og understøtte oplevelsen af gågaden som byens centrale handelsgade. 

  Hvordan søger du om støtte?

  Du kan søge om støtte til maling, hvis du er ejer/ lejer m. fuldmagt fra ejer af en ejendom i den nordlige del af gågaden, som omfatter: Nørreport 2-34, Ramsherred 1-27 og Nørretorv 2-4.

  Du kan søge om støtte ved at udfylde ansøgningsformularen her.

  Ansøgningsfrister

  Der er sidste frist for ansøgning om større til facademaling den 1. oktober 2020. Herefter vil det ikke være muligt at ansøge om støtte til malerarbejde i forbindelse med facaderenovering.

  Ansøgninger vedrørende støtte til facademaling er betinget af, at arbejdet senest udføres i løbet af 2021.

  Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. 

  Betingelser for støtte

  En af betingelserne for støtten er, at malingsarbejdet ikke må være gennemført før der er modtaget tilsagn om støtte. Du kan læse de øvrige betingelser for støtten her.

  Derudover skal farven tage afsæt i farveguiden. Du kan se farveguiden for henholdsvis Nørreport samt Ramsherred og Nørretorv nedenfor. Du kan også læse den samlede farveguide for Nørreportkvarteret her

  Farveguide for Nørreport 2-34

  Farveguide for Ramsherred 1-27 og Nørretorv 2-4

  Kontaktperson

  Frederikke Skovbo Winther, bevaringsarkitekt
  Tlf.: 7376 8805 - fsw@aabenraa.dk

   

  Sidst opdateret 11.08.2020

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?