Områdefornyelse Syd

Gader, torve og pladser er blevet fornyet i forbindelse med første etape af områdefornyelsen i den sydlige del af Aabenraa bymidte. Anden etape af områdefornyelsen består af en fornyelse af Markedspladsen.

Tiltag

I Områdefornyelse syd har der i første etape været fokus på forbedring af gader, torve og pladser. Udskiftningen af blandt andet belægningen har været med til at forskønne området og skabe sammenhæng mellem de forskellige gaderum.
Rådhusgade er forvandlet til en indbydende gade, som byder besøgende velkommen til bymidten. Den nedslidte belægning i Skibbrogade og Søndergade er blevet opgraderet, på Søndertorv er et egetræ plantet for at genskabe fortællingen om Fredsegen. På det nye Storetorv har restauratørerne fået mulighed for mere udeservering og torvet kan nu bruges til byens store arrangementer. Vestergade har fået et mere grønt udtryk og binder på den måde campusområdet sammen med bymidten. 

ADEPT, Topotek1 og Atkins har i samarbejde med Aabenraa kommune udarbejdet projekterne i Områdefornyelse Syd.

Læs om projekterne i områdefornyelsens første etape.

Markedspladsen

Anden etape af områdefornyelsen består af en fornyelse af Markedspladsen.
Læs om Markedspladsen.

Ovenfor ses før og efter billeder af alle anlægsprojekterne.

Kontaktperson

Linda Bonde, planlægger
Tlf.: 2448 1823 - lbon@aabenraa.dk

Kontaktperson

Naja Laura Emilie Barlach Hansen, trafikplanlægger
Tlf.: 7376 7077 - nlh@aabenraa.dk