STORmøde 10. november 2015

Et STORmøde blev afholdt 10. november, hvor forslagene til alle delprojekter i områdefornyelsen blev præsenteret for mere end 200 interesserede borgere og virksomhedsejere

  Se præsentation fra mødet her. 

  Aabenraa Kommune inviterede til STORmøde 10. november kl 19.00 hvor forslagene til alle delprojekter i områdefornyelsen blev præsenteret. Mødet blev holdt hos IBC Aabenraa, Dr. Margrethesvej 6-12, 6200 Aabenraa. 

  Mødet var offentligt og åbent for alle. Invitation til mødet blev sendt ud via digital post til ejere, lejere og virksomheder på matrikler med skel ud til de enkelte projekter. 

  Projektforslagene som blev præsenteret tager afsæt i tidligere afholdte borgermøder, udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og ikke mindst programmet for områdefornyelsen, som er vedtaget af byrådet i 2014.

  Delprojekterne er:
  - Markedspladsen
  - Rådhusgade
  - Skibbrogade
  - Storetorv
  - Vestergade
  - Søndergade
  - Søndertorv

  Gennemgang af projekter og høring i november
  Ved STORmødet gennemgik Aabenraa Kommune projektforslagene, og mødet markerede samtidig åbningen af en offentlig høringsfase, hvor alle interesserede i perioden 10. november til 24. november kan give deres mening til kende om de enkelte projektforslag. I løbet af høringsfasen vil også blive afholdt CAFÈmøder, hvor man kan fordybe sig lidt mere i de enkelte delprojekter.

  CAFÈmøderne henvender sig især til de, der har en særlig aktie i de enkelte delprojekter. Enten fordi de bor der, driver forretning der eller på anden måde har en særlig interesse omkring et bestemt delprojekt.

  Se forslagene til fremtidens gader, torve og pladser
  Aabenraa Kommune har i samarbejde med arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører samlet op på tidligere borgerinput og har samtidig omsat udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa til konkrete projekter. Det har ledt til en række projektforslag der beskriver, hvordan fremtidens gader, torve og pladser kan udformes, så de bidrager til en moderne og levende købstad. Aabenraa Kommune har nu brug for borgernes input til at gøre projektforslagene endnu bedre, inden de tegnes helt færdige og spaden går i jorden.

  Byrådet har afsat 46 mio. kr. til områdefornyelsen i den sydlige del af midtbyen. Dertil bidrager Udlændinge-,
  Integrations- og Boligministeriet med 5 mio. kr. Områdefornyelsen har en tidsramme som løber frem til
  sommeren 2019, men allerede i løbet af 2016 og 2017 forventes væsentlige delprojekter at være færdige.

  Følg processen på denne hjemmeside, som løbende vil blive opdateret.

  Realiseringen af udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa er en vigtig brik i Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018. 

  Sidst opdateret 14.12.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa