Madens potentialer

Ved flere borgermøder er der peget på dette areal, som et meget vigtigt sted i byen. Det er her man får førstehåndsindtryk af Aabenraa midtby. Størstedelen af tiden fremstår arealet som en halvtom asfaltflade og ikke som det positive ansigt mod nye besøgende, som arealet har potentialet til.

  Dispositionsforslaget er efter endt høring gået ind i en ny fase, der kan derfor forekomme ændringer i forhold til de oprindelige tegninger som ses her på hjemmesiden. 

  Når man i dag ankommer til Aabenraa midtby, er førstehåndsindtrykket et stort asfalteret p-areal, inden man ad Rådhusgade bevæger sig op imod det gamle Rådhus. P-arealet huser i dag et marked om lørdagen og et par årlige events, men størstedelen af tiden fremstår arealet som en halvtom asfaltflade. 

  Den sydlige del af Maden er en af de delprojekter i områdefornyelsen, som løsriver sig fra den historiske bykerne. Her er mulighed for at lave et særligt vartegn, et slags byikon, som kan hilse velkommen til midtbyen i fremtiden.

  Der er flere muligheder for arealets fremtidige funktion, f.eks. at bibeholde parkeringspladserne, skabe en prydplads, etablere ny bebyggelse eller skabe et sundhedsikon.

  Et sundhedsikon i form af en hævet park, som i sammenhæng med genforeningshaven og multibanen fokuserer på, at synliggøre byens fokus på sundhed og bevægelse, samt giver byen en ny spændende destination.

  Se forslaget til et et sundhedsikon - et byikon, i form af Legebakken her

  Aabenraa Kommune er sundhedscentrum i Sønderjylland og fokuserer på at skabe
  Sund vækst. Et vigtigt budskab i kommunens vækstplan er at skabe sundhed og læring. Kommunen ønsker at byudviklingen støtter op om sundhed, bevægelse og nye miljøer for unge, samtidig er den sydlige del af maden et vigtigt ankerpunkt i handels- & kulturloopet I udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa.

  Sidst opdateret 17.03.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa