Nye gadeforløb, torve og pladser

ADEPT, Topotek1 og Atkins har i samarbejde med Aabenraa kommune udarbejdet projektet for områdefornyelse SYD.

Aabenraas bymidte skal opleves som en moderne by, præget af sin stærke historie, sammenhængende gaderum og karakterfulde pladser, som inviterer til forskelligartet brug til gavn for alle byens borgere og besøgende.

  Sammenbindende belægning og identitetsrige pladser
  Bymidtens besidder mange kvaliteter, som der bygges videre på i Områdefornyelse Syd (den sydlige del af Aabenraa Midtby). Brugen af den gule tegl og granitbelægningen i byens gader, medvirker til en behagelig oplevelse af byrummenes skala. Det forfinede ”gulv” af granit og tegl er velegnet til menneskets skala og hastighed, når man bevæger sig gennem byen. 

  Gader og pladser er blevet bundet sammen med den omkringliggende by gennem en videreførelse og fornyelse af den eksisterende gule klinke og granitchaussésten, som kendetegner Aabenraas historiske midtby. De to belægninger adskilles enten med en stålkant eller et linjedræn. Byens pladser og vigtige gaderum har med områdefornyelsen fået unikke karakterer og funktioner som inviterer til forskelligartet brug.

  Ved omlægning af gadernes belægninger, er niveauforskellen mellem fortov og kørebane blevet udlignet. På den måde skabes der et bedre tilgængeligt miljø for byens bløde trafikanter. 

  Følgende gader og pladser er blevet renoveret i forbindelse med områdefornyelsen:

  Områdefornyelsen tager afsæt i tidligere afholdte borgermøder, samt udviklingsplanen for fremtidens Aabenraa. 

   

   

  Sidst opdateret 11.09.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa