Nye gadeforløb, torve og pladser

ADEPT, Topotek1 og Atkins har i samarbejde med Aabenraa kommune udarbejdet projektet for områdefornyelse SYD.

Aabenraas bymidte skal i fremtiden opleves som en moderne by, præget af sin stærke historie, sammenhængende gaderum og karakterfulde pladser, som inviterer til forskelligartet brug til gavn for alle byens borgere og besøgende.

  Der kan forekomme ændringer i forhold til tegninger som ses her på hjemmesiden. 

  Sammenbindende belægning og identitetsrige pladser

  Bymidtens eksisterende karakter besidder klare kvaliteter, som der bygges videre på i områdefornyelsen SYD (den sydlige del af Aabenraa Midtby). Brugen af den gule tegl og granitbelægningen i byens gader, medvirker til en behagelig oplevelse af byrummenes skala. Det forfinede ”gulv” af granit og tegl er velegnet til menneskets skala og hastighed, når man bevæger sig gennem byen. Dog oplever man i dag en række uhensigtsmæssig løsninger i midtbyens rum, som til tider overskygger de positive oplevelser af de eksisterende byrum. Dimensioneringen af gade og fortovsbredder samt materialiteten i udvalgte byrum harmonerer ikke med ønsket om at skabe attraktive byrum, som inviterer indenfor og giver byens borgere og besøgende et klart billede af byens kvaliteter.

  Gader og pladser bindes sammen med den omkringliggende by gennem en videreførselse og fornyelse af den eksisterende gule klinke og granitchaussésten, som kendetegner Aabenraas historiske midtby. De to belægninger adskilles enten med en stålkant eller et linjedræn. Byens pladser og vigtige gaderum tildeles unikke karakterer og funktioner. Aabenraas bymidte vil i fremtiden præges af sammenhængende gaderum og karakterfulde pladser, som inviterer til forskelligartet brug.

  Ved omlægning af gadernes belægninger udlignes niveauforskellen mellem fortov og kørebane. På den måde skabes der et bedre tilgængeligt miljø for byens bløde trafikanter. Fortovets niveau forbliver i den højde de er i dag og kørebanen hæves. På den måde minimeres tilpasninger til gadernes bygninger, indgangspariter mv.

  De anbefalede løsninger tager afsæt i tidligere afholdte borgermøder, samt udviklingsplanen for fremtidens Aabenraa. 

  Aabenraas bymidte skal i fremtiden opleves som en moderne by, præget af sin stærke historie, sammenhængende gaderum og karakterfulde pladser, som inviterer til forskelligartet brug til gavn for alle byens borgere og besøgende. 

  Byrummene via følgende delprojekter vil blive opgraderet:

  Se dagsorden og referat fra byrådsmødet (pkt. 75) hvor byrådet sagde ja til, at det omfattende projekt med byfornyelse i den sydlige del af Aabenraa midtby kunne gå i gang her.

  - Det glæder mig rigtig meget, at vi på tværs af byrådet er enige om, at midtbyen skal have et løft. Rådhusgade bliver en markeret og flot entre til vores handelsgade. Vi får sammenhæng i de historiske gader, og vi får realiseret endnu en betydelig del af udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, der skal være med til at gøre Aabenraa Kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo og drive virksomhed, siger Philip Tietje, formand for Vækst- & Udviklingsudvalget.

  Markedspladsen vil køre en særskilt proces, og der vil blive anledning til politisk behandling på et senere tidspunkt.

  Se mere om de enkelte delprojekter og det samlede forslag for områdefornyelsen her, eller klik i menuen til venstre (på mobil: oppe i venstre hjørne).

   

  Sidst opdateret 14.12.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa