Rådhusgade

Den forskønnede Rådhusgade giver i dag et flot førstehåndsindtryk af handelsgaderne i Aabenraa.

  Midtbyens karakterfulde, gule tegl er blevet anvendt til markering af kantzonen mod gadens facader og definerer på nordsiden et nyt attraktivt areal som kan anvendes til udeservering eller lignende, da denne side har gode dagslysforhold.

  Det nye udeserveringsareal har udsigt til en lang trærække af Røn på vejens sydlige side, hvorunder der er placeret p-areal. Træerne og den nye belægning leder besøgende mod midtbyen ved hjælp af et nyt klart defineret kig mod det gamle rådhus. Det betyder at den forskønnede Rådhusgade i dag giver et flot førstehåndsindtryk af handelsgaderne i Aabenraa.

  Rådhusgade er blevet mere cykelvenlig, da cyklister nu kan cykle i begge retninger mens ensretningen for biler bibeholdes. Rådhusgade har ændret status til gågadezone med tilladelse til kørende trafik. Det betyder, at biler nu skal sive igennem gaden og tage hensyn til de gående og cyklende. Cyklister skal ligesom bilisterne tage hensyn til de gående.

  En officiel indvielse af områdefornyelsen sker i foråret 2019 når Markedspladsen også forventes at stå færdig. 

   

  Sidst opdateret 14.12.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa