Nu står Rådhusgade færdig!

Entreprenørerne har lagt de sidste belægningssten på Rådhusgade og i krydset ved Madevej/Rådhusgade/Gildegade. Det betyder, at der igen åbnes for kørende trafik fredag 28. april kl. 12 .

  Der kan forekomme ændringer i forhold til tegninger som ses her på hjemmesiden. 

  Mens Rådhusgade har været spærret for kørende trafik, har gaden ændret status til gågadezone med tilladelse til kørende trafik. Det betyder, at biler nu skal sive igennem gaden og tage hensyn til de gående og cyklende. Rådhusgade er stadig ensrettet for biler fra Madevej mod Storegade.

  Tidligere var Rådhusgade også ensrettet for cyklister, men nu får man lov til at cykle i begge retninger. Cyklister skal ligesom bilisterne tage hensyn til de gående.

  Det vil atter være muligt at parkere sin bil i Rådhusgade. Man kan holde 30 min. langs med kantstenen.

  En officiel indvielse af Rådhusgade sker når Storetorv står færdigt til efteråret. Datoen er endnu ikke fastsat.


  Den nye Rådhusgade 

  Midtbyens karakterfulde, gule tegl er blevet anvendt til markering af kantzonen mod gadens facader og definerer på nordsiden et nyt attraktivt areal som kan anvendes til udeservering eller lignende, da denne side har gode dagslysforhold.

  Det nye udeserveringsareal har udsigt til en lang trærække af Røn på vejens sydlige side, hvorunder der er placeret p-areal. Træerne og den nye belægning leder besøgende mod midtbyen ved hjælp af et nyt klart defineret kig mod det gamle rådhus. 

  Rådhusgade er blevet mere cykelvenlig, da cyklister nu kan cykle i begge retninger mens ensretningen for biler bibeholdes. 

  Den forskønnede Rådhusgade giver i dag et flot førstehåndsindtryk af handelsgaderne i Aabenraa.

   

  Sidst opdateret 28.04.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa