Optællinger viser overskud af p-pladser i Aabenraa

Aabenraa Kommune har fået analyseret parkeringsforholdene i Aabenraa. Analysen er en dataindsamling, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af en parkeringsstrategi for hele bymidten. Den overordnede konklusion er, at der i dag er et tilfredsstillende antal p-pladser, idet 30 % af pladserne er ledige i det mest belastede tidsrum.

  Konsulentfirmaet Via Trafik har i marts gennemført registreringer af parkeringsforholdene i Aabenraa, og det er der kommet en rapport ud af.

  Via Trafik har registreret, at der ud af midtbyens ca. 3.000 p-pladser er ca. 900 ledige pladser i det mest belastede tidsrum, som er torsdag kl. 11-12.

  Samtidig viser dataindsamlingen, at der er et stort pres på de parkeringspladser, der ikke har tidsbegrænsning tæt på gågaden, og der er pres på p-pladserne ved campus, ved SOSU-Syd. Til gengæld er der god plads på p-pladser uden tidsbegrænsning ved Møllemærsk og ved Gasværksvej.

  Der er også god plads på p-pladser med 2-timers parkering. Alene i området omkring Madevej og Skrænten inkl. Føtex’ p-kælder er der ca. 250 ledige 2-timers-pladser på det mest belastede tidspunkt.

  Det er nogle af konklusionerne i den 34 sider lange rapport, som bl.a. andet også bygger på to spørgeskemaundersøgelser: én blandt folk, der parkerer i Aabenraa og én blandt de erhvervsdrivende i midtbyen.

  Læs rapporten her

  - Der er blevet gjort et godt forarbejde for, at vi kan gå videre med at skabe en egentlig strategi for parkering i Aabenraa. Der skal naturligvis være p-pladser nok, og vi har allerede rigtigt gode muligheder for parkering set i forhold til hovedbyerne i de øvrige sønderjyske kommuner. Men det betyder jo ikke, at forholdene ikke kan blive bedre. Strategien er altså ikke kun et spørgsmål om flere pladser, men også synlighed og optimal brug af de eksisterende pladser, påpeger Bent Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

  Både Teknik- og Miljøudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget har parkeringsstrategien på dagsordenen på deres møder i maj. Inden da udarbejder kommunens rådgiver Via Trafik et udkast til strategien. Der lægges op til endelig vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget i juni.

  Dataindsamlingen er præsenteret for udvalgene og en følgegruppe bl.a. bestående af repræsentanter for Shop i City, Business Aabenraa, Visit Aabenraa og p-vagtordningen. På samme måde vil oplægget til strategien også blive præsenteret for følgegruppen.

  - Det er meget vigtigt, at vi får udarbejdet en parkeringsstrategi, der fremtidssikrer Aabenraa, så både folk der bor, arbejder og færdes i byen vil opleve, at man altid kan finde en parkeringsplads i Aabenraa. Vi har hørt de argumenter, der er kommet frem, og de indgår naturligvis som overvejelser i det videre arbejde, pointerer Philip Tietje, formand for Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Arbejdet med dataindsamling og en parkeringsstrategi skal gøre det muligt for Aabenraa Kommune at holde overblik over det samlede parkeringsbillede i forbindelse med de mange projekter, der gennemføres nu og fremover i forbindelse med byens udvikling til Fremtidens Aabenraa. 

  Bilagene er dynamiske, de forskellige lag kan tændes og slukkes.  

  Dataindsamling

  Dataindsamlingen skal danne baggrund for den kommende parkeringsstrategi.

  Se dataindsamlingen her

  Pressemeddelelse // marts  2016

  En parkeringsstrategi er på vej

  I januar besluttede Aabenraa Kommune, at der skal udarbejdes en parkeringsstrategi for Aabenraa midtby. Forarbejdet går i gang i disse dage, og for byens bilister er der udsigt til at vinde 2.000 kroner til brændstof i en konkurrence.

  Som led i udviklingen af Aabenraa midtby skal der udarbejdes en parkeringsstrategi, der løfter blikket fra parkering i forbindelse med enkeltprojekter i byudviklingen til i stedet at betragte parkeringsspørgsmålet for byen som helhed. I strategien skal der være særligt fokus på at understøtte handel og erhverv i bymidten samt aktiviteter og events i campusområdet.

  Det besluttede Aabenraa Kommune i januar. Og nu går arbejdet i gang. En rådgiver udfører arbejdet for kommunen.

  Strategiarbejdet begynder med en forundersøgelse og indsamling af data. Derfor vil der i den kommende tid være udsendte for kommunen, som tæller biler i byen. Det er medarbejdere fra ViaTrafik. De udsendte vil også besøge erhvervsdrivende i udvalgte gader og stille dem et par spørgsmål om parkering i forhold til deres butik eller virksomhed. Det sker med henblik på at hente viden fra brugere, som hver dag er afhængige af gode parkeringsforhold.

  De udsendte vil også kigge på antallet af parkerede biler på parkeringspladserne, afstanden fra parkeringspladserne til de forskellige funktioner i området samt skiltningen til pladserne.

  Forundersøgelsen skal munde ud i en grundig analyse af de eksisterende parkeringsforhold inden for et afgrænset område omkring midtby og campus. Analysen vil tage udgangspunkt i nutidige forhold, og ved udarbejdelse af strategien vil fremtidige vækstpotentialer samt trafik- og bystrukturer komme i betragtning.

  Konkurrence

  På udvalgte pladser og tidspunkter bliver der sat spørgeskemaer i forruderne på de parkerede biler.

  - Det er et varmt ønske, at rigtig mange svarer på spørgeskemaerne, så svarene kan indgå i det videre arbejde.  Derfor udlodder kommunen en præmie på 2.000 kr. til brændstof til bilen. Vinderen bliver fundet ved, at vi trækker lod mellem de indkomne besvarelser, forklarer programleder Anette Kold fra Aabenraa Kommune.

  Det forventes, at den færdige parkeringsstrategi kan vedtages politisk i løbet af sommeren 2016. Her på siden vil der løbende blive opdateredt med informationer om arbejdet med parkeringsstrategien.

  Fakta

  At kommunen skal udarbejde en parkeringsstrategi er besluttet i Teknik- og Miljøudvalget på foranledning af Vækst- og Udviklingsudvalget i forbindelse med områdefornyelsen.

   

  Kontaktperson

  Naja Laura Emilie Barlach Hansen, trafikplanlægger
  Tlf.: 7376 7077 - nlh@aabenraa.dk

  Sidst opdateret 24.04.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa