Udviklingsplan Fremtidens Aabenraa

Udviklingsplanen har det overordnede formål, at udvikle Aabenraa til det et centrum for sundhed og læring i Sønderjylland. Aabenraa skal have en bymidte i høj kvalitet, detailhandel i udvikling, et stort udbud af bynære uddannelses- fritids- og kulturinstitutioner samt at styrke naturen der er i form af skove, fjorden og de mange vandløb.

  Visioner for fremtiden

  Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa er en strategisk langsigtet plan for Aabenraa by med konkret fokus på midtbyens rolle i at udvikle Aabenraa til en moderne købstad, der indtager en væsentlig styrkeposition i den regionale sammenhæng. Udviklingsplanen kan samtidig være med til at vise vejen for landets øvrige købstæder.

  Fremtidens Aabenraa skal, med afsæt i de stedbundne kvaliteter og potentialer, være:

  • En by med styrket hjerte
  • Et sundhedscentrum i Sønderjylland
  • En moderne og levende købstad

  Du kan læse udviklingsplanen her


  Området

  Området som udviklingsplanen omhandler udgør det centrale Aabenraa, som omfatter den historiske bymidte, dele af havnen, bolig-, center-, erhvervs- og detailhandelsområder samt store bynære grønne områder. Området indeholder endvidere en del kultur-, fritids- og uddannelsesaktiviteter. Der er tale om et byområde, der indeholder mange forskelligartede funktioner og derfor er et godt fundament for at skabe et varieret byliv.

  Den fysiske afgrænsning udgør mod nord Løgumklostervej, mod vest Vestvejen og mod syd Tøndervej. Mod øst er det en mere varieret og ikke entydig defineret afgrænsning mellem bymidte og havnearealer, desuden omfatter udviklingsplanen havnearealer omkring og nord for vejen Kilen.

  Du kan læse mere om udviklingsplanen og hvordan den blev til her

  Kontaktperson

  Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
  Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk

  Sidst opdateret 09.09.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa