Bag om Udviklingsplanen

Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa er udviklet med fonden Realdania som samarbejdspartner og planen skal være med til at vise vejen for landets øvrige købstæder.

Beskrivelse af projektområdet

Projektområdet udgør det centrale Aabenraa, som omfatter den historiske bymidte, dele af havnen, bolig-, center-, erhvervs- og detailhandelsområder samt store bynære grønne områder. Området indeholder endvidere en del kultur-, fritids- og uddannelsesaktiviteter. Der er tale om et byområde, der indeholder mange forskelligartede funktioner og derfor er et godt fundament for at skabe et varieret byliv.

Den fysiske afgrænsning udgør mod nord Løgumklostervej, mod vest Vestvejen, mod syd Tøndervej og mod øst en mere varieret og ikke entydig defineret afgrænsning mellem bymidte og havnearealer. Desuden omfatter området havnearealer omkring og nord for vejen Kilen.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 02.09.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa