Gå til hovedindhold

Udviklingsplan Fremtidens Aabenraa

Udviklingsplanen har det overordnede formål, at udvikle Aabenraa til et centrum for sundhed og læring i Sønderjylland. Aabenraa skal have en bymidte i høj kvalitet, detailhandel i udvikling, et stort udbud af bynære uddannelses- fritids- og kulturinstitutioner samt en integreret og synlig natur i form af fjorden, de mange skove og vandløb.

Indhold

  Hovedgreb

  Hovedgreb

  Visioner for fremtiden

  Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa er en strategisk langsigtet plan for Aabenraa by med konkret fokus på midtbyens rolle i at udvikle Aabenraa til en moderne købstad, der indtager en væsentlig styrkeposition i den regionale sammenhæng. Udviklingsplanen kan samtidig være med til at vise vejen for landets øvrige købstæder.

  Fremtidens Aabenraa skal med afsæt i de stedbundne kvaliteter og potentialer være:

  • En by med styrket hjerte
  • Et sundhedscentrum i Sønderjylland
  • En moderne og levende købstad

  Du kan læse udviklingsplanen her.

  Området

  Den fysiske afgrænsning udgør mod nord Løgumklostervej, mod vest Vestvejen og mod syd Tøndervej. Mod øst er det en mere varieret og ikke entydig defineret afgrænsning mellem bymidte og havnearealer, desuden omfatter udviklingsplanen havnearealer omkring og nord for vejen Kilen.

  Sidst opdateret: 8. april 2021

  Udviklingsplan

  Kontakt

  Koordinator

  Janni Kollerup Larsen

  Fremtidens Aabenraa

  E-mail: jkla@aabenraa.dk