Bag om Områdefornyelse Nord

Den nordlige del af midtbyen skal fornyes for sammenlagt 18. mio. kroner. Områdefornyelsen løber over en femårig periode fra 2017 - 2022.

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet godkendte Aabenraa Kommunes program for områdefornyelsen i foråret 2017. Her frigav ministeriet en reserveret sum på 6 mio. kroner, som skal bruges på områdefornyelsen. Betingelsen for at få den statslige donation er, at Aabenraa Kommune selv bidrager til projektet med mindst det dobbelte, altså 12 mio. kroner. Der er derfor sammenlagt 18 mio. kroner til at gennemføre områdefornyelsen for. Områdefornyelsen løber over en femårig periode fra 2017 - 2022.

  Programmet for områdefornyelsen er en beskrivelse af, hvordan de centrale problemstillinger i området skal gribes an. Det vil sige gågaden, H.P. Hanssens Gade og andre indsatser, som ikke er stedsspecifikke.

  Du kan læse programmet her

  Tre indsatsområder
  Programmet deler indsatserne op i områderne: Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

  Indsatserne i gågaden handler bl.a. om at få skabt en ny identitet i den nordlige del af gågaden, om bygningsfornyelse, og om hvad der skal være på Nørreport 5-13, hvor det gamle Hotel Danmark lå, nu hvor kommunen har købt arealet med henblik på nedrivning.

  Indsatserne i H.P. Hanssens Gade handler bl.a. om at få ændret oplevelsen af vejen fra gennemgående trafikåre til et mere indbydende gade- og byrum.

  Bylaboratoriet handler bl.a. om, hvordan man kan skabe liv i byens små by- og gaderum, skabe events og aktiviteter og få mere kunst i byen.

  Processen op til
  Programmet bygger på input fra borgere, interessenter og på tidligere planer bl.a. udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa.

  - Vi har fået mange gode ideer bl.a. til, hvordan vi får skabt liv i den ”døde ende” af gågaden og i det hele taget får gjort den nordlige del af byen meget mere attraktiv. Arbejdet med at udarbejde programmet for områdefornyelsen har vist, at det er en bydel med rigtigt mange udfordringer, men det er også en bydel, som samtidig har virkelig mange potentialer. Man kan faktisk sige det så enkelt, at hvor der er en udfordring, f.eks. en tom butik, er der også et potentiale, f.eks. for at skabe en anden form for aktivitet end decideret handel, pointerer formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

  Du kan læse om borgermødet der blev holdt 14. november 2016 her 

  Kontaktperson

  Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
  Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk

   

   

  Sidst opdateret 15.05.2020

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?