Strandpromenaden

Strandpromenaden er med til at binde strand og midtbyen bedre sammen. Det er et rekreativ byrum, som med sin beliggenhed tæt på vandet og en stor indfaldsvej har stor indflydelse på, hvor indbydende Aabenraa præsenterer sig – både for kommunens borgere og for nye besøgende, der aldrig har været i Aabenraa før.

  Ny strandpromenade i Aabenraa

  En krabbebro, en græsliggestol, streetboldbaner og forskellige motions- og legeredskaber er blot nogle af de ting, som er blevet anlagt. Strandpromenadens to første etaper blev indviet 2015.

  I alt brugte Aabenraa Kommune 9 millioner kroner på at forskønne og renovere strækningen fra Café Under Sejlet ved Sønderstrand og frem til Mølleåens udløb. I 2019 påbegyndes anlæggelsen af næste strækning af promenaden fra Mølleåen og hen forbi Sydhavn til Nyvej. Byrådet har afsat 9 mio. kr. til denne strækning. Anlægget forventes færdigt i juni 2020. Samtidigt med etableringen af promenadeforløbet opfører Stenbjerg Ejendomme et nyt kontordomicil og en ny havnegrill.

  Promenaden vil ligeledes indgå i klimasikringen af arealerne ud for Sydhavn, idet promenaden hæves op til kote 2,5 m. Det er planen, at der på et senere tidspunkt skal etableres en ny pumpestation ved Mølleåens udløb. Denne skal sikre mod oversvømmelse af de lavere liggende områder omkring åen. Det er planen, at pumpestationen skal indgå som et rekreativt element i promenadeforløbet. Endvidere er det planen, at forbedre nuværende jollehavns udseende og forhold i åens udløb.

  Strandpromenaden skal være med til at binde stranden og bymidten bedre sammen. Det er planen, at strandpromenaden med tiden skal føres helt ind til midtbyen – og helt ud til Styrtom, hvor der i 2019 blev etableret et kanonbatteri. Samtidig er strandpromenaden en vigtig brik i Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030, og de øvrige planer for udvikling og forskønnelse af Aabenraa: Nemlig Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa og den aktuelle områdefornyelse af den sydlige del af midtbyen, der er sat gang i efteråret 2014 og afsluttes i 2020 med omlægningen af Markedspladsen.

  Første og anden etape er udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og projekteret af ingeniørfirmaet Rambøll.
  Tredje etape er udarbejdet og projekteret i et samarbejde mellem arkitektfirmaet LabLand og ingeniørfirmaet Rambøll.

   

  Kontaktperson

  Kim Lyster Hansen, byplanarkitekt
  Tlf.: 7376 7277 - klh@aabenraa.dk

   

   

  Sidst opdateret 25.09.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?