Strandpromenaden

Strandpromenaden er med til at binde strand og midtbyen bedre sammen. Det er et rekreativ byrum, som med sin beliggenhed tæt på vandet og en stor indfaldsvej har stor indflydelse på, hvor indbydende Aabenraa præsenterer sig – både for kommunens borgere og for nye besøgende, der aldrig har været i Aabenraa før.

  Ny strandpromenade i Aabenraa blev indviet 29.- 31. maj 2015

  En krabbebro, en græsliggestol, streetboldbaner og forskellige motions- og legeredskaber er blot nogle af de ting, som er blevet anlagt. Første spadestik til strandpromenaden blev taget af den daværende formand for teknik- og miljøudvalget, Erwin Andresen i december 2013. Strandpromenaden blev indviet under stor festivitas i slutningen af maj 2015.

  I alt brugte Aabenraa Kommune 9 millioner kroner på at forskønne og renovere strækningen fra Café Under Sejlet ved Sønderstrand og frem til Mølleåens udløb.

  Forskønnelsen omfattede et promenadeforløb med granitbelægning, aktivitetsområder, planteøer, asfaltering af hele parkeringsarealet ved Café Under Sejlet samt nogle ganske spektakulære, nye gadelamper, der er udformet som såkaldte lystræer. Der blev også opstillet bycykler, som kan bruges af byens borgere og gæster.

  - Det er et vigtigt område, som vi nu omdanner til et rekreativ byrum, som man helt naturligt får lyst til at opsøge og bruge. Med sin beliggenhed tæt på vandet og en stor indfaldsvej får strandpromenaden stor indflydelse på, hvor indbydende vores købstad præsenterer sig – både for os, der bor her og for nye besøgende, der aldrig har været i Aabenraa før, sagde formand for Teknik- og Miljøudvalget, Erwin Andresen ved første spadestik den 6. december 2013.

  Strandpromenaden skal være med til at binde strand og midtby bedre sammen. Det er planen, at strandpromenaden med tiden skal føres helt ind til midtbyen – og helt ud til Styrtom. Samtidig er strandpromenaden en vigtig brik i Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018, og de øvrige planer for udvikling og forskønnelse af Aabenraa: Nemlig Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa og den aktuelle områdefornyelse af den sydlige del af midtbyen, der er sat gang i efteråret 2014.

  - Tæller vi strandpromenaden og områdefornyelsen af midtbyen sammen, bruger Aabenraa Kommune alene i 2014 i alt 60 millioner kroner på forskønnelse af byen og den vitale promenadestrækning, der forbinder byen med fjorden og Sønderstrand. Læg så dertil andre aktører, der renoverer bygninger på samme strækning. For eksempel det nye mediehus for JydskeVestkysten og Der Nordschleswiger på Skibbroen. Det kommer virkelig til at få en positiv betydning for den ankomstoplevelse, som borgere og besøgende får af byen, siger Erwin Andresen.

   

  Kontaktperson

  Kim Lyster Hansen, byplanarkitekt
  Tlf.: 7376 7277 - klh@aabenraa.dk

   

   

  Sidst opdateret 09.09.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa