Gå til hovedindhold

Strandpromenaden

Strandpromenaden er et rekreativ byrum, som er bindeled mellem strand og midtby.

Indhold

  Forrige Næste

  Ny strandpromenade i Aabenraa

  Strandpromenaden skal være med til at binde stranden og bymidten bedre sammen. Det er planen, at strandpromenaden med tiden skal føres helt ind til midtbyen – og helt ud til Styrtom, hvor der i 2019 blev etableret et kanonbatteri. Samtidig er strandpromenaden en vigtig brik i Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030, og de øvrige planer for udvikling og forskønnelse af Aabenraa: Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa.

  Første etape og anden etape af promenaden blev indviet i 2015, og havde fokus på at forskønne og renovere strækningen fra Café Under Sejlet ved Sønderstrand og frem til Mølleåens udløb. Herved blev der blandt andet anlagt en en krabbebro, en græsliggestol og forskellige motions- og legeredskaber. Projektet blev anlagt for 9 mio. kr.

  Anden etape af strandpromenaden stod færdig i sommeren 2020. Der var også afsat 9 mio. kr. til denne etape, med fokus på strækningen fra Mølleåen og hen forbi Sydhavn til Nyvej. Samtidigt med etableringen af promenadeforløbet opfører Stenbjerg Ejendomme et nyt kontordomicil og en ny havnegrill.

  Promenaden vil ligeledes indgå i klimasikringen af arealerne ud for Sydhavn, idet promenaden hæves op til kote 2,5 m. Det er planen, at der på et senere tidspunkt skal etableres en ny pumpestation ved Mølleåens udløb. Denne skal sikre mod oversvømmelse af de lavere liggende områder omkring åen. Det er planen, at pumpestationen skal indgå som et rekreativt element i promenadeforløbet. Endvidere er det planen, at forbedre den nuværende jollehavns udseende og forhold i åens udløb.

  Første og anden etape er udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og projekteret af ingeniørfirmaet Rambøll.

  Tredje etape er udarbejdet og projekteret i et samarbejde mellem arkitektfirmaet LabLand og ingeniørfirmaet Rambøll. 

  Sidst opdateret: 9. januar 2023

  Kontakt

  byplanarkitekt

  Kim Lyster Hansen

  Telefon: 7376 7277

  E-mail: klh@aabenraa.dk