Gå til hovedindhold

Områdefornyelse Syd

Sammenbindende belægning og identitetsrige pladser

Aabenraas bymidte skal opleves som en moderne by, præget af sin stærke historie, sammenhængende gaderum og karakterfulde pladser, som inviterer til forskelligartet brug til gavn for alle byens borgere og besøgende.

Områdefornyelse Syd (den sydlige del af Aabenraa Midtby) bygger videre på bymidtens mange kvaliteter. Brugen af den gule klinker og granitbelægningen i byens gader, medvirker til en behagelig oplevelse af byrummenes skala. Det forfinede ”gulv” af granit og tegl er velegnet til menneskets skala og hastighed når man bevæger sig gennem byen. 

Gader og pladser er blevet bundet sammen med den omkringliggende by gennem en videreførelse og fornyelse af den eksisterende gule klinke og granitchaussésten, som kendetegner Aabenraas historiske midtby. De to belægninger adskilles enten med en stålkant eller et linjedræn. Byens pladser og vigtige gaderum har med områdefornyelsen fået en unik karakter og funktioner som inviterer til forskelligartet brug.

Ved omlægning af gadernes belægninger er niveauforskellen mellem fortov og kørebane blevet udlignet. På den måde skabes der et bedre tilgængeligt miljø for byens bløde trafikanter. 

Tiltag

I Områdefornyelse syd har der i første etape været fokus på forbedring af gader, torve og pladser. Udskiftningen af blandt andet belægningen har været med til at forskønne området og skabe sammenhæng mellem de forskellige gaderum. Anden etape har bestået af en fornyelse af Markedspladsen. 

Rådhusgade er forvandlet til en indbydende gade, som byder besøgende velkommen til bymidten. Den nedslidte belægning i Skibbrogade og Søndergade er blevet opgraderet, på Søndertorv er et egetræ plantet for at genskabe fortællingen om Fredsegen. På det nye Storetorv har restauratørerne fået mulighed for mere udeservering og torvet kan nu bruges til byens store arrangementer. Vestergade har fået et mere grønt udtryk og binder på den måde campusområdet sammen med bymidten. 

ADEPT, Topotek 1 og Atkins har i samarbejde med Aabenraa kommune udarbejdet projekterne i Områdefornyelse Syd.