Gå til hovedindhold

Rådhusgade

Den forskønnede Rådhusgade giver et flot førstehåndsindtryk af handelsgaderne i Aabenraa.

Rådhusgade (2021). Dronefoto: Astrid Maria Rasmussen

Rådhusgade (2021). Dronefoto: Astrid Maria Rasmussen

Indhold

    Midtbyens karakterfulde gule tegl er blevet anvendt til markering af kantzonen langs gadens facader.

    Under en lang trærække af Røn på vejens sydlige side, er der placeret p-areal. Træerne og den nye belægning leder besøgende mod midtbyen ved hjælp af et nyt klart defineret kig mod det gamle rådhus. Det betyder at den forskønnede Rådhusgade i dag giver et flot førstehåndsindtryk af handelsgaderne i Aabenraa.

    Rådhusgade er blevet mere cykelvenlig, da cyklister nu kan cykle i begge retninger, imens ensretningen for biler er bibeholdt. Rådhusgade har derudover ændret status til gågadezone med tilladelse til kørende trafik. Det betyder, at biler nu skal sive igennem gaden og tage hensyn til de gående og cyklende.

    Sidst opdateret: 23. december 2020