Gå til hovedindhold

Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af projektgrunden i Nørreportkvarteret

Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af projektgrunden i Nørreportkvarteret

Indhold

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter igangsatte den 7. april 2022 arbejdet med udarbejdelse af mulighedsstudier og markedsdialog henblik på etablering af eksempelvis boliger, hotel, restauration, butikker, serviceerhverv og andre private funktioner, der hører naturligt inde i et centerområde på projektgrunden i Nørreportkvarteret.

  Projektet er en del af et større udviklingsprojekt og udspringer af Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa og det arbejde, der er udført som en del af Områdefornyelse Nord. Den nordlige del af gågaden har derfor været under udvikling i de senere år. Som led i udviklingen er enkelte ejendomme nedrevet og der er etableret et midlertidigt byrum på stedet, mens planlægningen for en permanent anvendelse af området med ny bebyggelse pågår. Nu er det tid til de næste skridt i udviklingen af Nørreportkvarteret.

  Aabenraa Kommune inviterede til borgermøde om projektgrunden i Nørreportkvarteret den 7. marts. Her var det muligt at tilkendegive meninger og ideer i forhold til  udviklingen af projektområdet. På borgermødet var der en fælles præsentation af forskellige scenarier, og der var stationer, hvor de forskellige emner blev diskuteret. Formålet var at høre borgernes mening om, hvordan projektgrunden i Nørreportkvarteret udvikles bedst, og i fremtiden bliver et attraktivt og levende sted for både beboere og besøgende. 

  Frem til torsdag den 16. marts 2023 var det muligt at give din mening tilkende digitalt. Der er samlet op på meningstilkendegivelserne, og materialet forelægges for fagudvalget i maj måned. Se dagsordenspunkt på dagsordener.aabenraa.dk.

  Se præsentationen fra borgermødet den 7. marts i boksen nedenfor.

  Sidst opdateret: 25. maj 2023

  Præsentation fra Borgermødet

  Kontakt

  Koordinator

  Janni Kollerup Larsen

  Fremtidens Aabenraa

  E-mail: jkla@aabenraa.dk