Gå til hovedindhold

Partnerskab vil skabe nyt liv i Nørreportkvarteret i Aabenraa

Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg har indgået en hensigtserklæring om et partnerskab, der vil udvikle et areal i det historiske Nørreportkvarter i Aabenraa.

Indhold

    Mere byliv, en klar identitet og et stærkt samspil mellem Aabenraas historiske bymidte og den fremtidige udvikling af området nord for Kilen ved havnen. Det er de centrale ambitioner bag udviklingen af et areal i hjertet af Nørreportkvarteret i Aabenraa, som Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg nu har givet håndslag på at ville gennemføre i partnerskab.

    Indtil for få år siden lå der et større supermarked på arealet som i dag er indrettet med et midlertidigt grønt byrum. I de kommende år vil partnerskabet stå bag udviklingen af et nybyggeri med en blanding af boliger og andre funktioner, der i samspil med et kommende permanent byrum kan bidrage til at skabe nyt liv i den nordlige del af gågaden og gøre Nørreportkvarteret til et attraktivt sted at bo, arbejde og opholde sig for byens borgere/besøgende. Det betyder ikke at det er partnerskabet der skal bygge på arealet, men at de skaber rammerne for en udvikling af området og efterfølgende sælger byggeretter til bygherrer og/eller investorer.

    Partnerskabet muliggør, at der kan arbejdes med en plan for udviklingen, der både rummer et nyt byggeri og skaber plads til, at Aabenraa Kommune efterfølgende kan etablere et permanent, offentligt byrum, som har været et stort ønske i den forudgående borgerdialog. I foråret fik Aabenraa Kommune en lang række høringssvar, som er udmøntet i seks anbefalinger, som der vil blive taget højde for i udviklingen, ligesom parterne fortsat vil invitere borgere og interessenter til dialog om projektet. Høringssvarene kan ses på siden om borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af projektgrunden i Nørreportkvarteret.

    Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg vil nu arbejde på en egentlig partnerskabsaftale, som vil ligge til grund for, at Aabenraa Kommune kan ansøge Ankestyrelsen om lov til at danne et arealudviklingsselskab, der ejes ligeligt af de to parter. Det ventes, at der vil være en afgørelse i slutningen af 2023.

    Den fulde pressemeddelelse samt illustrationerne kan findes i faktaboksen nedenfor. Sagen omhandlende en hensigtserklæring om et partnerskab kan findes som sag 77 på dagsordenen, som findes på dagsordener.aabenraa.dk mens der kan læses mere om Realdania By og Byg på deres hjemmeside.