Nye projekter står klar til realisering

Nye projekter står klar til realisering som en del af Områdefornyelse Nord.

I løbet af efteråret og vinteren er der blevet skitseret forskellige projekter, der alle er en del af Områdefornyelse Nord. Projekterne har fokus på forbedring af byrum i og omkring gågaden samt synliggørelse af tværforbindelserne mellem gågaden og områdets parkeringsarealer.

Vækstudvalget for Land og By behandlede torsdag den 14. maj en sag om realisering af Områdefornyelse Nord. Denne blev efterfølgende behandlet af Økonomiudvalget og senere godkendt i Byrådet onsdag den 27. maj 2020.

Siden programmet for Områdefornyelse Nord blev godkendt i år 2017, er der løbende igangsat og gennemført flere delprojekter i den nordlige del af bymidten. Dette har blandt andet ført til en opgradering af gågaden, opkøb af ejendomme samt etablering af et bydelssamarbejde efter BID-modellen. Derudover er der sammen med Realdania udarbejdet ”Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret”, der omfatter opgradering og renovering af passager, bagsider og parkeringspladser i relation til den nordlige del af gågaden. Nu søges der om frigivelse af de resterende midler til realisering af projekterne beskrevet i ”Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret”.

Gademøbler, facaderenoveringer, gavlmaleriet og lampeinstallationen er blot nogle af de synlige tiltag, der har været med til at skabe en ny identitet og stemning i den nordlige del af bymidten. Næste skridt for Nørreportkvarteret er nu en omdannelse og opgradering af udvalgte passager, bagsider og parkeringspladser, der ligger i umiddelbar relation til gågaden. Passagerne opgraderes med ny belægning og belysning. Samtidig igangsættes et ambitiøst kunstprojekt. Ti udvalgte kunstnere, der alle repræsenterer den yngre danske professionelle kunstscene, inviteres til at udarbejde skitser til et kunstværk i én af områdets mange passager. Skitserne skal danne grundlag for en fondsdialog med henblik på realisering.

Parkeringspladserne ved Barkmøllegade og Hotel Europa renoveres, så parkeringsforholdene forbedres og beplantningen får bedre vækstvilkår. Samtidig oprettes en pulje til renovering af bygningsmassen med bagside til parkeringsarealerne. Desuden forskønnes Callesensgade med nye træer og bede, og der etableres en pulje til renovering af mindre by- og gaderum i området.

Sagsfremstillingen for frigivelsessagen var på dagsordenen ved Vækstudvalget for Land og By den 14. maj 2020.

Frigivelsessagen fremgår som punkt 67 på dagsordenen. 

Læs Dagsorden v. Vækstudvalget for Land og By, 14. maj 2020.

Frigivelsessagen blev efterfølgende behandlet og godkendt i byrådet den 27. maj 2020.

Den 12. og 13. juni v. Ramsherred 20, Aabenraa var det muligt at stille spørgsmål til projekterne og møde repræsentanter fra Vækstudvalget for Land og By samt fra forvaltningen.

Nedenfor i den orange boks, finder du projektforslagene i frigivelsessagen.