Gå til hovedindhold

Fremtidig udvikling af projektområdet i Nørreportkvarteret

Læs mere om Fremtidig udvikling af projektområdet i Nørreportkvarteret i Aabenraa Kommune her.

Det midlertidige byrum i Nørreportkvarteret
 • Læs op

Indhold

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter igangsatte den 7. april 2022 arbejdet med udarbejdelse af mulighedsstudier og markedsdialog med henblik på udviklingen af projektområdet. Projektet er en del af et større udviklingsprojekt i Nørreportkvarteret, og udspringer af Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa og det arbejde, der er udført som en del af Områdefornyelse Nord. Med udgangspunkt i historikken omkring udviklingen af Nørreportkvarteret, og arbejdet med områdefornyelsen generelt, besluttede Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i november 2022, at der i forbindelse med udviklingen af området skulle planlægges en åben og inddragende borgerproces. 

  Aabenraa Kommune inviterede den 7. marts 2023 til borgermøde om projektgrunden i Nørreportkvarteret, og der var ca. 90 deltagere. På borgermødet var der en fælles præsentation af fire mulighedsstudier for udviklingen af projektområdet, og der var stationer, hvor de forskellige emner blev diskuteret. Formålet var at høre borgernes mening om, hvordan projektgrunden i Nørreportkvarteret udvikles bedst, og i fremtiden bliver et attraktivt og levende sted for både beboere og besøgende. 

  Sideløbende med borgermødet blev der åbnet op for en online meningstilkendegivelse. Her var det muligt at komme med meninger om og forslag til udviklingen af området. Der kom 161 besvarelser på meningstilkendegivelsen. Derudover er der sendt fem henvendelser på mail, der omhandler udviklingen af området. Hovedpointerne fra borgermødet, online inddragelsen og de indkomne henvendelser kan findes i opsamlingsnotatet. Den fulde liste med besvarelserne fra den online meningstilkendegivelsen kan læses i boksen nedenfor.

  Med afsæt i de mange udsagn, forslag og ideer der er kommet i inddragelsesfasen og ønsket om at skabe attraktive bosætningsmuligheder, foreslås seks overordnede anbefalinger til den videre udvikling af området;

  • Giv plads til det grønne – Elementer af den grønne karakter stedet har i dag skal bevares. Der skal tænkes i hvordan det rekreative kan være med til at fremme oplevelsen af gågaden og invitere til leg og ophold.
  • Byg tilpasset – Ved ny bebyggelse skal det tilpasses til byen, både i forhold til skala, omfang, arkitektur, materialer og farver. Der skal være sammenhæng med det eksisterende og kig ind til byen skal bevares.
  • Bebyggelse og byfunktioner der skaber liv – Der skal være liv i området, både om dagen og om aftenen. Der skal arbejdes med aktiviteter både ude og inde som skaber mødesteder og mulighed for ophold.
  • Et sted der kan mange ting – Nørreportkvarteret er ikke for de få men for de mange. Der skal skabes et sted der kan mange ting og som taler ind i områdes særegne identitet og udtryk.
  • Fortsat involvering af borgere i udviklingen – I udviklingen af området er der historik for inddragelse af borgere, erhvervsdrivende og ejendomsejere, det skal der også være fremadrettet.
  • Skab attraktive boliger i området - Boliger skaber liv på alle tider af døgnet og bidrager til et mangfoldigt byliv.

  Udover ovennævnte anbefalinger er der forskellige tekniske bindinger, som for eksempel støj fra H.P. Hanssens Gade, jordbund, forurening, trafik- og parkeringsforhold der kan have en indflydelse på den endelige disponering af grunden, hvilket skal indtænkes i det videre arbejde.

  Det vurderes, at der kan udarbejdes et forslag til udviklingen af området med afsæt i de seks ovenstående anbefalinger. Det vurderes endvidere, at der kan udarbejdes et realiserbart projekt, der indeholder et tilpasset bygningsvolumen med blandt andet boliger, samtidig med at ønsket om, at der sikres areal til et grønt byrum kan tilgodeses. Det bearbejdede forslag til udviklingen af projektområdet skal tage afsæt i velfungerende elementer fra de forelagte mulighedsstudier, tilpasset de tekniske bindinger og anbefalinger fra borgerprocessen.

  Se opsamlingsnotatet og de fulde lister med besvarelser fra den online meningstilkendegivelse i boksen nedenfor.