Gå til hovedindhold

Nye projekter står klar til realisering

Nye projekter står klar til realisering som en del af Områdefornyelse Nord.

Indhold

  Forrige Næste

  I indeværende uge gik arbejdet med renoveringen af passagen mellem Nørreport 14 og 16 for alvor i gang. Nørgaard Anlæg, der har vundet opgaven, har gravet det mest af belægningen af og er ved at gøre klar til lægning af de nye tegl- og granitsten. I de kommende uger vil de arbejde med belægningen, opstilling af inventar med mere og arbejdet forventes at være færdigt ultimo november 2021.

  Sideløbende med anlægsarbejdet i passagen bliver der også gravet ud til et rørbassin på parkeringspladsen ved Barkmøllegade, således at området er klar til renovering i starten af det nye år. Rørbassinet er en del af et større kloakprojekt, hvor Arwos blandt andet arbejder med forsinkelse af regnvand for at undgå oversvømmelser.

  Arbejdet med renoveringen af passagerne mellem henholdsvis Ramsherred 14 og 16 samt Ramsherred 9 og 11 er også undervejs. Af hensyn til adgang til gågaden fra de bagvedliggende parkeringsarealer er det prioriteret at disse passager holdes åbne i forbindelse med julehandlen, hvorfor renoveringen heraf ligeledes igangsættes primo 2022.

  Forventeligt vil alle ovenstående projekter være gennemført omkring udgangen af maj 2022.

  Parallelt med arbejderne med passagerne og parkeringspladsen ved Barkmøllegade er arbejdet med etableringen af det midlertidige byrum ligeledes gået i gang. Her skal der etableres et grønt byrum med bakker, beplantning samt lege- og aktivitetselementer. Arbejdet forventes færdigt omkring årsskiftet. Der vil dog være behov for eftersåning af græs, pleje af planter med mere i foråret 2022 grundet anlægstidspunktet.

  Sidst opdateret: 15. oktober 2021

  Nye projektforslag

  Kontakt

  Koordinator

  Janni Kollerup Larsen

  Fremtidens Aabenraa

  E-mail: jkla@aabenraa.dk