Gå til hovedindhold

Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret

Læs mere om Plan for fysisk omdannelse i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Forrige Næste

  Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret

  Med midler fra Realdania har Aabenraa Kommune, i samarbejde med rådgivere, udarbejdet en plan for den fysiske omdannelse af passager, parkeringspladser, bagsider og projektgrunde i den nordlige del af bymidten 'Nørreportkvarteret'. På konceptniveau beskriver planen omdannelsen af de arealer der ligger omkring Gågaden og ikke er indeholdt i Gademanualen.

  Planen er en del af en strategisk helhedsplan, der fremadrettet skal sikre den røde tråd i en gennemgribende omdannelse af den nordlige del af bymidten. Den strategiske helhedsplan omhandler blandt andet den fremtidige anvendelse af de to projektgrunde, Nørreport 5-13 og Ramsherred 1-3 samt omdannelsen af de fysiske omgivelser i Nørreportkvarteret. 

  Den strategiske helhedsplan er opdelt i tre spor: Projekt og anlæg, Projektgrunde og ejendomme samt Formidling og organisering. Der er på nuværende tidspunkt arbejdet mest med Spor 1 – Projekt og anlæg, hvor  planen for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret er blevet udarbejdet. 

  Planen for den fysiske omdannelse af Nørreportkvarteret beskriver blandt andet en opgradering af belægninger med fokus på øget tilgængelighed og sammenhæng i områdets passager samt et ønske om, at hver passage får en unik kunstnerisk bearbejdning. En opgradering af de byrum der allerede er i området samt et ønske om udformning af nye byrum efter samme princip. Planen indeholder også et koncept for forskønnelse af områdets parkeringspladser og afskærmning af de bygningsdele der ligger i tilknytning hertil.

  I planen er der illustreret forskellige scenarier for de to ejendomme som kommunen har opkøbt, Ramsherred 1-3, den tidligere Kvickly-bygning, og Nørreport 5-13, det gamle Hotel Danmark. På Ramsherred 1-3 overvejes det at placere et sundhedshus, mens der på Nørreport 5-13 forventes etableret et midlertidigt byrum mens den fremtidige anvendelse afklares.

  Det er ikke alle delprojekterne i planen der kan gennemføres for de 18 mio. kr. der er reserveret til Områdefornyelse Nord. Udviklingen af området sker derfor i etaper frem mod 2035 og byens 700 års købstads jubilæum.

  Læs planen for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret nedenfor i den orange boks.

  Fakta om Realdania – Hovedbyer på forkant

  Hovedbyer på forkant er en kampagne, som Realdania har oprettet, hvor landets yderkommuner kan søge om støtte til strategier, planer og projekter i hovedbyerne. I 2018 ansøgte Aabenraa Kommune om andel i puljemidler fra Realdania til Hovedbyer på forkant, og fik tildelt 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for omdannelsen af den nordlige del af Aabenraa bymidte. Den strategiske helhedsplan kobler sig i høj grad på programmet for Områdefornyelse Nord, og skal derfor ses som et tiltag til at understøtte udviklingen af den nordlige del af bymidten.

  I 2019 modtog Aabenraa Kommune støtte på 9,1 millioner kroner til realisering af byrumsforbindelser i den nordlige del af bymidten.

  Den nordlige del af midtbyen skal frem mod 2022 fornyes og renoveres for 18 millioner kroner, hvoraf Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen støtter med 6 millioner kroner.

  Sidst opdateret: 23. december 2020

  Plan for fysisk omdannelse

  Kontakt

  Koordinator

  Janni Kollerup Larsen

  Fremtidens Aabenraa

  E-mail: jkla@aabenraa.dk